Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | januar 2019

 
 
 
 

Arbejdet med taxameter- og tilskudssystem er i gang

Lige før jul lancerede regeringen udspillet ”Mod på livet – vejene til uddannelse og job”. Udspillet lægger bl.a. op til et taxameter- og tilskudseftersyn på ungdomsuddannelsesområdet. Det har vi i DEG efterspurgt længe, så det er godt at se, at politikerne har lyttet.
Konkret går vi derfor nu i gang med at analysere og debattere, hvad der skal til for, at vi får et bevillingssystem, der bedst muligt gør os i stand til at drive uddannelse på en økonomisk og indholdsmæssig fornuftig måde til gavn for os alle - både som elev, institution og som samfund. Det er en kompleks, men også meget vigtig opgave, som vi prioriterer højt.

Ole Heinager, 
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Midler til strategisk kompetenceløft

Det er muligt at videreføre ubrugte midler fra 2019 til 2020.

I ”Aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” afsnit 9.2.2. fremgår det, at alle lærere inden 2020 skal have ”erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang svarer til 10 ECTS-point”. Ministeriet er blevet opmærksom på, at der kan være enkelte skoler, der ikke kan nå at opkvalificere alle undervisere inden 2020.
Aftalekredsen har derfor besluttet at give skolerne mulighed for at afslutte kompetenceløftet i 2020. Ønsker man at videreføre midler skal man kontakte ministeriet.


Nye muligheder efter SkoDa er lukket

Der er nu mulighed for at tegne licensaftaler med DEFF.

Som DEG flere gange har orienteret om, er der via DEFF mulighed for at tegne aftaler på de artikeldatabaser m.m., som tidligere har ligget under SkoDa.
DEG er meget bevist om, at den nye model for at tegne licenser er fordyrende for skolerne og er derfor også i dialog med DEFF samt de øvrige lederforeninger herom. Desværre er det p.t. eneste alternativ efter lukningen af SkoDa.


Læs om licenser her 

DEG har fornyet samarbejdsaftalen med AS3

Medlemmer af DEG kan fortsat anvende AS3 Transition.

DEG har gennem flere år haft en samarbejdsaftale med AS3, der giver medlemmer af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier mulighed for at anvende AS3 Transition i forbindelse med fastholdelse, udvikling og afvikling af direktører, ledere og medarbejdere.


Læs mere her

Mobning: Eud-elever kender ikke deres rettigheder

Undersøgelsen viser også, at kun ca. 10 % af eleverne kender Den Nationale Klageinstans mod Mobning, der blev oprettet i 2017.

DCUM har spurgt 1.342 erhvervsskoleelever om deres oplevelser med mobning og fællesskaber på skolen. Undersøgelsen viser, at kun cirka halvdelen af eleverne vil tale med en ansat på skolen, hvis de oplever mobning, krænkelser eller lignende. Undersøgelsen viser også, at kun ca. 10 % af eleverne kender Den Nationale Klageinstans mod Mobning, der blev oprettet i 2017. 


Læs artikel fra DCUM her 

Save the date: HR-Temadag

DEG afholder HR-Temadag onsdag den 6. marts 2019 på IBC Kolding. 

Ønsker du at blive klogere på ledelse i praksis, blive motiveret og få ny inspiration på ledelses- og HR-området og samtidig netværke og dele erfaringer med kollegaer – nye som kendte – så reserver allerede nu HR-temadagen i din kalender. Dagen vil bl.a. byde på oplæg om ledelse fra professor Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet. Det endelige program og mulighed for tilmelding offentliggøres hurtigst muligt.


Nyt medlem i DEG-L

SOSU Østjylland har netop meldt sig ind i DEG-L og som prøvemedlem i DEG-B.

Vi byder SOSU Østjylland velkommen.


DM i Teknologi og Erhvervscase 2019

Erhvervscasen for 2019 offentliggøres den 11. marts 2019.

Forberedelserne til DM i Teknologi og Erhvervscase er i fuld gang. Alle skoler vil snarest modtage invitationer, og erhvervscasen til hhx'ernes konkurrence offentliggøres på DEG's hjemmeside den 11. marts 2019.


Følg med her

Unge skal tale om økonomi: Få gratis besøg

Alle skoler har mulighed for at booke gratis besøg af Forbrugerrådet Tænk og TrygFondens projekt "Plus på kontoen".

Forbrugerrådet Tænk holder involverende og motiverende oplæg for elever mellem 18-30 år om, hvordan man får styr på pengene, hvad man skal holde øje med, hvis man skal låne penge, og særligt, hvordan man sammen kan bryde tabuet omkring økonomi og forbrug.


Læs mere og book et besøg her

To håndbøger til skolernes arbejde

Redskaber til erhvervsskolers arbejde med bedømmelse og feedback samt talentspor og undervisningsdifferentiering.

Håndbøgerne er produktet af et stort forsøgs- og udviklingsprojekt, der er gennemført i 2017-2018. Projektets mål er at sikre en vidensunderstøttet implementering af eud-reformens mål ved at styrke skolernes pædagogiske arbejde med bedømmelse, feedback, talentspor og undervisningsdifferentiering.


Læs mere

Ny vejledning om Erasmus+

Der er udarbejdet en ny vejledning til skoleledere, der ønsker at engagere sig internationale projekter for skolens elever gennem Erasmus+ programmet.

Erasmus+ er et EU-program blandt andet for ungdomsuddannelser. Erasmus+ kan tilbyde din skole mulighed for at søge støtte til internationale aktiviteter, der dels kan styrke elevernes globale kompetencer og dels bidrage til udvikling på tværs af Europa. Den nye vejledning er for skoleledere, der ønsker at vide, hvad programmet har at tilbyde inden for førskole-, grundskole-, ungdomsuddannelse- og videregående uddannelse. 


Læs mere her 

#Bliv dit barns bedste vejleder

Det er en velkendt problematik, at mange forældre famler i blinde, når de skal vejlede deres børn ift. valg af uddannelse.

Mange skoler, UU og andre prøver at hjælpe forældrene på vej herunder "Future by we" og "Dit barns fremtid".


Bliv inspireret her  

Danmarks Læringsfestival 2019

Læringsfestivalen er den 13.-14. marts i Bella Center i Købehavn.

Danmarks Læringsfestival er en mulighed for at blive inspireret og opdateret som underviser, konsulent, studerende, pædagog og leder. Festivalen samler hvert år mere end 8.000 professionelle fra undervisningsverdenen til konference, udstilling, videndeling, netværk o.m.a. I år er det overordnede tema: Teknologiforståelse. Tjek programmet for de forskellige uddannelsesområder på Danmarks Læringsfestivals hjemmeside.


Læs mere her

Konference om Innovationsdidaktik og Computational Thinking

eVidenCenter inviterer til en spændende konference, der har til formål at inspirere til at styrke elevernes teknologiforståelse i undervisning, der bygger på Innovationsdidaktik og Computational Thinking.

Målgruppen er særligt undervisere, konsulenter og ledere med interesse for udvikling af ungdomsuddannelserne. Konferencen lægger desuden op til dannelse af et landsdækkende netværk for undervisere, der interesserer sig for Teknologiforståelse på ungdomsuddannelserne. Deltagelse er gratis. Konferencen afholdes den 27 marts 2019 på Aarhus Business College i Viby J.


Læs mere og tilmelding her 

KICK Midtvejskonference

Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Kommune og DGI inviterer til midtvejskonference på projekt KICK. KICK forsøger at øge trivsel og gennemførsel blandt erhvervsskoleelever gennem bevægelse i skoledagen. Projektet er støttet af Nordea Fonden. Det er nu tid til at dele ud af de første erfaringer og følgeforskningen. Konferencen er gratis og afholdes hos Nordea fonden, tirsdag den 9. april i tidsrummet kl. 10.00 – 14.30. Tilmelding senest den 29. marts. 


Tilmeld dig konferencen her
Læs mere om KICK her 

Konference: Den Digitale Erhvervsskole 7.0

​​​​​​​– Sæt kryds i kalenderen den 7. oktober 2019

 
 
 
LinkedInTwitterFacebookEmail
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev