Del

E2E i hele Danmark med fokus på verdensmål

I Region Syddanmark har efterskolerne i samarbejde med erhvervsskolerne haft succes med projektet E2E, Efterskole til Erhvervsskole

Nu har Efterskoleforeningen med opbakning fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier søgt og fået bevilget fem mio.kr. fra Nordea-fonden til at udbrede og udvikle projektet, så det bliver landsdækkende.

I E2E-projektet laver eleverne en såkaldt IBO-opgave, Innovations Brobygnings Opgave, i stedet for den klassiske OSO-opgave. I IBO skal eleverne løse en konkret opgave på selvvalgte virksomheder og efterfølgende forbedre projektet på en lokal erhvervsuddannelse. Det nye projekt hedder E2E - med verdensmålene i hænderne, som betyder, at elevernes ideer skal relatere sig til et af FN's 17 verdensmål, og erhvervsskolerne skal gennem IBO-brobygningsforløbet give konkrete eksempler på, hvordan de kan løse de globale udfordringer. 

Læs mere om det nye projekt her: www.efterskolerne.dk  

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K