Del

Uddannelsesforbundet inviterer til eud-temadag

Uddannelsesforbundet afholder eud-temadag målrettet lærerne på erhvervsuddannelserne den 2. september 2019 i Odense.

På dagen sættes der spot på, hvordan man på skolerne kan arbejde med eud-aftalens ambition om at styrke og understøtte elevernes faglige stolthed og dannelse. Det er ligeledes en ambition at temadagens oplæg og workshops præsenterer lærerne for handlingsorienteret inspiration, viden og redskaber.

På programmet er blandet andet oplæg, der kommer omkring:
• GF+
• Virksomhedsforløbs betydning for undervisningen og de faglige relationer til eleverne
• Elevernes udvikling af et fagsprog
• Tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der arbejder med elevernes dannelse
• ’Kropslig intelligens’ - kroppens og omgivelsernes betydning for elevernes problemløsning

Se programmet her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K