Del

Nyt fra eud

Når uddannelse krydser

Projektet CrossingIT, som DEG skrev om i nyhedsbrevet juni 2018, er nu afsluttet. Der er i alt blevet produceret 35 nye undervisningsforløb, som rækker fra korte enheder i form af nye typer brobygning og målrettede enkeltlektioner, over implementering af innovative delprojekter i de nye gymnasiale it-fag, til længerevarende projekter og storskala events.

Forløbene omhandler kodning og programmering i undervisningen. De er foregået i fagene på HHX/HTX/EUX samt i uddannelseskæden, altså i overgangen fra udskolingen til ungdomsuddannelse.

Læs mere i folderen om projektet og på projektet website: http://www.crossingit.dk/.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K