Del

Nyt fra gymnasieområdet

Når uddannelse krydser

Projektet CrossingIT, som DEG skrev om i nyhedsbrevet juni 2018, er nu afsluttet.
Der er i alt blevet produceret 35 nye undervisningsforløb, som rækker fra korte enheder i form af nye typer brobygning og målrettede enkeltlektioner, over implementering af innovative delprojekter i de nye gymnasiale it-fag, til længerevarende projekter og storskala events.

Forløbene omhandler kodning og programmering i undervisningen. De er foregået i fagene på hhx/htx/eux samt i uddannelseskæden, altså i overgangen fra udskolingen til ungdomsuddannelse.

Læs mere i folderen om projektet og på projektet website: http://www.crossingit.dk/

Debatindlæg om nye eksamenformer
Ole Heinager lagde navn til et debatindlæg i Altinget den 25. juni 2019 om nye og mere tidssvarende eksamensformer.
Læs her

Husk Årstemakonferencen den 24.-25. september 2019 
Den 24.- 25. september 2019 er der års-temakonference i København for alle rektorer på hhx og htx.
Glæd dig - det bliver et spændende program, blandt andet med sjov underholdning under middagen v. komikeren Per Helge Sørensen.

Tilmelding til konferencen åbner den 12. august 2019 her på deg.dk

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K