Del

Nyt fra økonomi

Orienteringsbrev til erhvervsskolerne vedrørende de studieadministrative systemer

STIL har sendt orienteringsbrev til skolerne, hvor de bl.a. gør opmærksom på, at STIL vil udvide Praktikpladsen.dk til at understøtte det praktikpladsopsøgende arbejde og i forlængelse heraf vil lukke Praktik+. DEG forventes at indgå i dette arbejde.

Derudover er der en række oplysninger i forbindelse med indberetning af optagelsesprøver til Ungedatabasen for gym, HF og EUD.

Læs hele nyhedsbrevet her

Spørgeskemaer fra UVM og FM
Struensee & Co. og Implement Consulting Group har sendt en række omfattende spørgeskemaer ud til ungdomsinstitutionerne. DEG har efterfølgende rettet henvendelse til UVM mht. spørgeskemaernes indhold og omfang samt tidsfristen.

Studiesystemer
Alle erhvervsskoler har nu valgt nyt studiesystem.
Se mere her.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K