Del

Nyt fra VEU

Test og prøver i AMU

Med VEU- trepartsaftalen fra oktober 2017 indførtes krav om, at der skal gennemføres test og prøver i AMU på en lang række AMU-uddannelser.

Målet med indførelse af test og prøver er bl.a. at øge AMU-uddannelsernes image.

Efteruddannelsesudvalgene er nu så langt med udviklingen, at der umiddelbart efter sommerferien vil være en lang række test og prøver klar. De bliver forventeligt godkendt i Undervisningsministeriet før sommerferien, og de test og prøver, der er godkendt før sommerferien, skal anvendes på de kurser, der afvikles efter sommerferien.

UVM har udarbejdet en FAQ, hvor man kan finde svar på en del spørgsmål relateret til regelændringer som følge af til trepartsaftalen, også enkelte om test og prøver. Den findes på nedenstående link:

https://www.uvm.dk/arbejdsmarkedsuddannelser-amu/om-amu

På siden findes desuden link til ”Vejledning til AMU-udbyderne”, hvor styrelsens vejledning om prøverne står i.

Den primære kilde til information for skoler vedrørende prøver, vil derfor være det, der står om dem, i vejledningen.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K