Del

PAS Rusmiddelforebyggende Undervisning

Erhvervsskolerne er en afgørende spiller, når vi skal forebygge brug af rusmidler. Unge i risiko for at udvikle misbrug påbegynder ofte et problematisk forbrug, mens de er tilknyttet en ungdomsuddannelse.

International forskning peger på, at evidensbaseret undervisning kan forebygge misbrug blandt unge. PAS er det første og eneste evidensbaserede undervisningsforløb udviklet til målgruppen af unge på erhvervsskolerne.

I PAS arbejder eleverne med følgende emner: 1) hensigtsmæssig kommunikation, 2) sociale overdrivelser 3) hvordan vi passer på os selv og hinanden, 4) personlige værdier, 5) neutralisering af risiko, 6) tanker, følelser og handling.

Gennem faget Samfund og sundhed skal erhvervsskoleeleverne bevidstgøres om egne handlemuligheder i forhold til et sundt liv. Ifølge bekendtgørelsen for faget skal undervisningen indeholde praktiske kompetenceskabende øvelser, varierede arbejdsformer og inddragelse af digitale medier. Undervisningsmaterialet i PAS er tilrettelagt, så det imødekommer kravene i bekendtgørelsen og undervisningsforløbet vil på denne måde kunne udgøre en del af det obligatoriske pensum i Samfund og sundhed.

PAS undervisningsmaterialet er udviklet af Søren Holm og Forum100% i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning (Aarhus Universitet). PAS undervisningsmaterialet anbefales af Sundhedsstyrelsen i forebyggelsespakkerne på stof- og alkoholområdet.

Undervisningsmaterialet er gratis og kan downloades fra hjemmesiden: www.projektpas.dk

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K