Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | maj 2019

 
 
 
 

​​​​​​​Vi står foran et vigtigt valg

Tusind tak for jeres store engagement på årsmødet i Nyborg, hvor vi blandt rækken af interessante emner fik sat FN’s verdensmål på dagsordenen.
Det var en fornøjelse at se næsten 600 fremmødte deltage i rækken af interessante workshops og oplæg og debattere uddannelse i et helt døgn. Det giver mig håb om, at vi er mange, der vil prioritere og italesætte vigtigheden af se uddannelse som en investering over for vores kommende folkevalgte i den sidste del af valgkampen.
Vi står over for et vigtigt valg, og derfor har vi blandt andet sendt 5 spørgsmål til politikerne i folketingsvalgkampen. Spørgsmålene kan også bruge lokalt. I kan læse politikerne svar her og lade jer inspirere til selv at debattere med. Fortsat god valgkamp.

Ole Heinager 
formand for DEG-L

 
 
 
 
 
 

Årsmøde 2019

Der var mulighed for at høre mange interessante talere på årsmødet blandt andre Mr. Shyamal Majumbar fra Unesco og Merete Riisager.

Næsten 600 ledere, bestyrelsemedlemmer og gæster var samlet  til Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers årsmøde i Nyborg. Gennem en lang række interessante workshops og debatter blev der diskuteret uddannelsespolitiske visioner - i en global ramme.


Læs mere og se slides fra Årsmødet her

Ny bestyrelse

Traditionen tro afholdt DEG-L repræsentantskabsmøde i forbindelse med årsmødet.

Der blev blandt andet valgt nye medlemmer til DEG-L's bestyrelse og ny næstformand.


Se hvem der sidder i bestyrelsen her

DEG på Folkemødet 2019

DEG er i tæt samarbejde med samarbejdspartnere vært ved række debatter på Folkemødet. Debatterne foregår på erhvervsskoleskibet Athene.

Kom og besøg os på Folkemødet og deltag i rækken af spændende debatter på. Har du ikke mulighed for det følg da med på www.deg.dk, der løbende bliver opdateret med nyt fra Folkemødet. Se DEG's program på erhvervsskoleskibet Athene her nedenfor.


Læs DEG's program

Hver fjerde erhvervsskole har strategisk fokus på FN’s verdensmål

To nye analyser viser, at mange erhvervsskoler er godt i gang med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen og i skolens drift, men at der er potentiale i at flere erhvervsskoler, sætter fokus på verdensmål.

Undersøgelserne viser blandt andet, at en fjerdel af landets erhvervsskoler har strategisk fokus på verdensmålene og at eleverne motiveres af at arbejde med målene. 


Læs mere

Nyt nationalt system til måling af elevernes trivsel (ETU)

Folketinget har for nylig vedtaget en lov, der ensretter praksis for måling af elevernes trivsel på tværs af folkeskole-, gymnasie-, erhvervsuddannelses- og FGU-området.

Den nye lov skal sikre en bedre beskyttelse af elevernes oplysninger, skærpelse af tredje parters adgang til trivselsmålingerne samt, at der bliver en bedre kommunikation om anvendelsen og formålet med trivselsmålingerne til elever, forældre og skoler.


Læs mere

Elever skal ikke offentliggøre opgaver i erhvervscase på nettet

DM i Teknologi og Erhvervscase oplever problemer, når elever udgiver sider om eksisterende virksomhed. Det skal stoppes.

Virksomheden bag erhvervscaseopgaven til hhx'rne er hotelkæden Brøchner Hotels. HUSK at elever ikke må henvende sig til Brøchner Hotels - ej heller lægge materialer offentligt tilgængeligt på nettet om Brøchhner hverken på youtube, facebook eller andre steder. Det skaber forvirring for hotellets kunder.


Læs mere 

Fra efterskole til erhvervsskole – et brobygningsforløb med effekt

Indsatsen er bygget op omkring en "Innovations-Brobygnings-Opgave" (IBO) i et samarbejde med virksomheder og erhvervsuddannelser.

Gennem de seneste 2 år har Tietgen Business drevet projektet  ”E2E – Fra efterskole til erhvervsuddannelse”. Indsatsen er bygget op omkring en "Innovations-Brobygnings-Opgave" (IBO) i et samarbejde med virksomheder og erhvervsuddannelser. Projektet har øget de unges interesse for erhvervsuddannelserne, og har været støttet af Region Syddanmark.


Læs mere

DEG’s arbejde vedr. nyt bevillingssystem

Foreningens projektgruppe arbejder forsat på at belyse, hvordan det nuværende taxameter- og tilskudssystem kan forbedres. På DEG’s Årsmøde 2019 kom der flere input til området. Grundet valget er processen i Undervisningsministeriet og Finansministeriet sat delvis i bero.


Find slides fra årsmødet her
Læs mere på DEG’s temaside her

Seminar for skp-elever

ZBC afholder en række seminarer for skolepraktikelever (skp-elever) med fokus på udvikling af personlige kompetencer.

”At se vores elev løfte blikket, træde op på scenen og holde tale for hele forsamlingen gav et kæmpe sug i maven,” fortæller ">Enor Servé Mujkanovic, områdeleder på ZBC, om en episode under en læringssession, hvor en elev med særlige udfordringer modigt trådte ud af sin tryghedszone.Seminaret er det første af fem, som alle skolepraktikafdelinger på ZBC skal gennemføre.


Læs artiklen fra ZBC her

 
 
 
LinkedInTwitterFacebookEmail
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev