Del

Hver fjerde erhvervsskole har strategisk fokus på FN’s verdensmål

To nye analyser viser, at mange erhvervsskoler er godt i gang med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen og i skolens drift, men at der er potentiale i at flere erhvervsskoler, sætter fokus på verdensmål.

Undersøgelserne viser blandt andet, at en fjerdel af landets erhvervsskoler har strategisk fokus på verdensmålene og at eleverne motiveres af at arbejde med målene.

UNESCO har gennemført en analyse, der afdækker erhvervsskolernes arbejde med FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Rapporten ”(Ud)dannet til bæredygtighed – en ny fortælling om erhvervsuddannelserne” afdækker, hvordan uddannelsessektoren, UNESCO og andre aktører omkring erhvervsuddannelserne kan være med til at tiltrække flere elever og løfte uddannelsernes kvalitet gennem arbejdet med en stærkere bæredygtighedsprofil.

DEG har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere på erhvervsskolerne. Undersøgelsen viser, at 84 pct. af lederne oplever det som en gevinst, at arbejdet med FN’s verdensmål kan bidrage til at sætte fokus på dannelse i undervisningen – både på erhvervsuddannelserne og i de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Find UNESCO’s undersøgelse via dette link  

Find DEG’s undersøgelse via dette link 

Analyserne bliver endvidere drøftet på folkemødet på Bornholm fredag d. 14/6 på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers erhvervsskoleskib.
Find debatter via dette link

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K