Del

Efterskole til erhvervsskole – et brobygningsforløb med effekt

Gennem de sidste 2 år har projektleder Karin Skjøth, med Tietgen Business som projektejer, drevet ”E2E – Fra efterskole til erhvervsuddannelse”.

Projektet har været støttet af Region Syddanmark og taler direkte ind i den nationale målsætning om, at 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Projekter har bland andet bestået af et særligt brobygningsforløb, et IBO-brobygningsforløb, hvor over 1700 efterskoleelever, 15 efterskoler og 10 erhvervsskoler har deltaget.

Projektet har gennem Innovations-Brobygnings-Opgaven (IBO) udvidet elevernes viden om og motivation for erhvervsuddannelserne. IBO-forløbet er et gennemprøvet forløb, der ligger velbeskrevet og lige til at gå til.

Eleverne har fuldt et IBO-forløb i 10. klasse (op til 5 uger). Eleverne er i brobygning på virksomheder, hvor de små grupper udvikler ideer, der kan løse udfordringer for virksomhederne.

Undervejs kan de få sparring på deres ideer i forbindelse med den obligatoriske brobygning på erhvervsuddannelser, hvor også en del af brobygningsforløbet er henlagt til IBO-ideudvikling. Gennem besøgene på erhvervsskolerne oplever de fagligheden på erhvervsskolerne.

Det spændende ved projektet er, at innovation, partnerskaber og samarbejde mellem erhvervsskoler og efterskoler samt uddannelsesvejledning kobles i en samlet indsats. Skolerne har implementeret IBO-forløbene forskelligt, stadig med de samme gode resultater. Det peger på at projektet er kompatibelt med mange forskellige skoleformer.

Og så har projektet tilmed øget de unges interesse for at tage en erhvervsuddannelse.

Projektet blev afsluttet tirsdag d. 21. maj med en afslutningskonference på IBC Innovationsfabrikken, hvor en del af elever præsenterede de idéer, de har arbejdet med i brobygningsforløbet.

Projektet er evalueret af Epinion og du kan læse evalueringsrapporten her:

Hvis du vil vide mere kan læse mere her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K