Del

Nyt fra gymnasieområdet

Ændringer i afregningsnormen vedr. matematik B projekt- og mundtlig censur.

fremadrettet bliver censuren på Matematik B på hhx ligesom Matematik B på htx, dog med den forskel, at den skriftlige censurnorm bliver 30 minutter, hvor htx har 45 minutter.

Det er desværre ikke muligt for denne eksamensperiode at nå at kunne tilpasse afregningssystemet, hvorfor der vil være en forskellig afregningsnorm på skriftlig censur for dette skoleår.

Hensigten er dog, at de to normer synkroniseres inden næste eksamensperiode gældende fra det kommende skoleår, således at Matematik B for både htx og hhx afregnes med 30 minutter til evaluering af rapport til udbetaling på samme måde som skriftlig censur. Mundtlig censur afregnes efter ovennævnte gældende aftale.

Efter sommer træder censurbanken igen sammen for bl.a. at se på SOP og andre eksamener, hvor projektopgaver indgår i den samlede bedømmelse af den mundtlige prøve.

 Se vejledningen her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K