Del

Nyt fra It

Ny SPS-bekendtgørelse
Den 4. maj er der trådt ny bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand i kraft, som er blevet udvidet til også at gælde FGU, avu, FVU, OBU, AMU og TAMU. Læs mere her.

Ny UNI-loginbekendtgørelse
Bekendtgørelsen har til formål at afløfte behovet for indgåelse af databehandleraftaler mellem STIL og de dataansvarlige og har hjemmel i vejledningslovens § 15 g stk. 4.

STIL vil snarest muligt offentliggøre en fortegnelse over styrelsens behandlingsaktiviteter i Unilogin på viden.stil.dk. Fortegnelsen skal tjene til at sikre mest mulig transparens og kan fungere som inspiration til institutionernes egne fortegnelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 og understøtte dem i overholdelsen af oplysningspligten i henhold til databeskyttelsesforordningens 30.

STIL vil orientere institutionerne direkte.

Bekendtgørelsen kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209148.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K