Del

Seminar for skolepraktikelever

Seminaret har fokus på udvikling af elevernes personlige og sociale kompetencer

”At se vores elev løfte blikket, træde op på scenen og holde tale for hele forsamlingen gav et kæmpe sug i maven,” fortæller Enor Servé Mujkanovic, områdeleder på ZBC, om en episode under en læringssession, hvor en elev med særlige udfordringer modigt trådte ud af sin tryghedszone.

Seminaret er det første af fem, som alle skolepraktikafdelinger på ZBC skal gennemføre.

Eleverne, der går på data- og it-linjen, deltager på seminaret som en del af deres skolepraktik på Erhvervsskolen ZBC. ”Om den samlede gruppe af elever i skolepraktik ved vi, at mange af eleverne gerne vil udføre deres opgaver inden for kendte rammer, hvor de kan arbejde disciplineret, systematisk og nøjagtigt for at opnå resultater. Mange af vores elever kan være udfordret på at indgå i tværfaglige dynamiske teams samt vekslende kontormiljøer, som ofte er forudsætninger for at begå sig på en arbejdsplads. De kan bedst lide at arbejde i vante cirkler og trygge, små grupper med kammerater de kender godt, og de er i mange tilfælde mindre gode til at skabe relationer eller sælge sig selv,” fortæller Enor, der ser dette som en af forklaringerne på, at disse elever er i skolepraktik i stedet for at være i praktik hos arbejdsgivere.

En gruppe af eleverne i skolepraktik kæmper med særlige vanskeligheder. Nogle er diagnosticeret med ADHD, ADD, autisme, Asperger, angst eller stress, mens andre har vanskeligt ved at indgå i sociale og personlige relationer, har lavt selvværd og mange bekymringer og grublerier. Derudover er der udfordringer med manglende motivation, proaktivitet og engagement. ”Der er behov for at uddanne vores skolepraktikelever til at møde de krav arbejdsgiverne stiller, ikke bare fagligt men også i forhold til personlige og sociale kompetencer,” forklarer Enor, der kalder seminaret for ”en enestående god platform for læringsaktiviteter der udvikler eleverne relationelt og personligt.”

Alliance med MENSK
ZBC har allieret sig med læringsorganisationen MENSK, som har stor erfaring med at undervise i personlige og sociale kompetencer. De planlægger og gennemfører i samarbejde med skolepraktik-instruktørerne de fem seminarer, så de giver de bedst mulige betingelser for, at eleverne kan skabe stærkere fællesskaber og relationer, samtidig med at de bliver klogere på dem selv.  

Enor har prioriteret selv at deltage under det meste af seminaret og har været vidne til flere elever, der har taget store spring ud af deres tryghedszone. ”Det betyder meget for elevernes selvtillid og fremtidige muligheder, at de oplever at kunne håndtere situationer, som er uvante, og at de oplever at kunne indgå i ligeværdige fællesskaber. En af eleverne har udtrykt det sådan: ”Før kiggede vi ned i skærmen, nu kigger vi op på hinanden.” Det siger faktisk det hele,” forklarer Enor.

At eleverne også selv vurderer udbyttet af seminaret som højt, viser resultatet af den anonyme slutbruger­evaluering. Her svarer 68 pct. af eleverne, at de i høj eller nogen grad har taget ny læring med sig fra seminaret[CM1] , som de kan anvende i deres dagligdag. På seminaret har eleverne arbejdet fokuseret og konkret med deres personlige og relationelle udvikling. De har blandt andet fået værktøjer og viden om, hvordan de kan ”sælge” sig selv bedst muligt og hvordan ens mindset påvirker ens tilstand og læringsproces, samt mulighed for at arbejde intensivt med deres CV og ansøgningsproces. ”Det var fantastisk at være vidne til, hvordan de enkelte elever udviklede sig hen over dagene og ikke mindst opleve deres refleksioner i løbet af processen,” fortæller Enor.

Som en opfølgning på seminaret arbejder instruktørerne og MENSK sammen om at sikre, at der arbejdes videre med de ting, eleverne blev introduceret for på seminaret. Målet er, at arbejdet med elevernes livsduelighed bliver en integreret del af arbejdet i skolepraktikken, så eleverne bliver både fagligt, personligt og socialt rustet – til kampen om praktikpladserne, til at gennemføre uddannelsen og til at kunne skabe et meningsfuldt arbejdsliv.

Se film fra seminaret: https://youtu.be/yHsQVifSUso

Projektet: Samskabe et forløb, hvor relationer og personlige kompetencer udvikles og efterfølgende implementeres i ZBC’s skolepraktik.

Mål: At udvikle en model som støtter elevernes personlige udvikling og sociale kompetencer. At udvikle metoder som skolen og eleverne bringer med hjem og som kan understøtte elevernes gennemførelse og personlige udvikling.

Kontak: Enor Servé Mujkanovic fra ZBC for at høre mere om projektet på tlf. 2519 2808 eller Lars Reedtz Kristensen fra MENSK www.mensk.dk eller på tlf. 5155 6639

    

Camilla fra MENSK leverede budskabet om, at vi selv har indflydelse på, hvilken betydning vil tillægge en situation eller et andet menneskes adfærd. Regnestykket og situationsmodellen gav stof til eftertanke hos elever og undervisere.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K