Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | marts 2019

 
 
 
 

Ingen mirakelkur

Spændingen om søgetallene er udløst, og de viser ikke så overraskende, at feltet af ansøgere til de gymnasiale uddannelser er faldet lidt. Det går især ud over stx, men også htx, mens hhx fastholder sidste års søgning. På eud derimod må vi glæde os over, at der for første gang siden 2012 er mere end 20 pct. af eleverne fra grundskolen, der har valgt eud. Men på landsplan er der stadig langt til de 25 pct.
Søgetallene viser, at der ikke findes nogen mirakelkur, når det handler om at påvirke de unges søgemønstre. Og selv om vi stadig afventer at se effekten af eud-aftalen fra efteråret 2018 - da den jo først for alvor virker fra 2020 og frem - understreger søgetallene behovet for fortsat, skærpet politisk opmærksomhed på ungdomsuddannelserne og behovet for nedsættelse af en ungdomsuddannelses-kommission.

Ole Heinager, 
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Input til ny national digitaliseringsstrategi

UVM efterlyser input til ny national digitaliseringsstrategi.

Undervisningsministeriet har indledt arbejdet med et forslag til en ny national digitaliseringsstrategi for uddannelsesområdet i Danmark. Som erhvervsskole har I mulighed for at bidrage til arbejdet gennem initiativets kampagne og i en workshop på DEG’s årsmøde d. 15. maj. 


Læs mere

Digital samplanlægning

Uddannelsesnævnet og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L) har gennemført et pilotprojekt om digital samplanlægning på Synergiskolerne.

Pilotprojektet er nu afsluttet og har givet de første erfaringer med lærersamarbejde på tværs af de ni handelsskoler, der var med i projektet. Erfaringerne viser bl.a., at underviserne er motiveret for at arbejde videre med at udvikle digitale læringsforløb.


Læs mere

Møde mellem videnscentrene

Den 15. marts mødes de ni etablerede videnscentre med den nye i klassen, Center for It i Undervisningen på Erhvervsuddannelserne.

På mødet blev der helt konkret tegnet de første streger, som skal visualisere videnscentrenes rolle i uddannelseskæden. Mødet var således også en forberedelse til de workshops, som videnscentrene har på DEG’s årsmøde.


Læs mere her
Se Fokus om videnscentre

Projektgruppe for nyt bevillingssystem nedsat

DEG har nu nedsat projektgruppen, som skal arbejde med at kvalificere alternativer til et nyt bevillingssystem.

Der var overordentlig stor interesse for at deltage i projektgruppen, og DEG vil derfor trække på de mange gode kræfter i det videre arbejde.


Læs mere her

Nye regler for kost og logi på AUB

Fra den 1. juli 2019 kommer nye regler, som vil gøre det nemmere for erhvervsskolerne at modtage dækning af beløb for erhvervsuddannelse elevers kostophold.

Ændring af reglerne for AUB’s refusion for kost og logi betyder blandt andet, at erhvervsskoler med kostophold kun skal opgøre månedsvis og samlet over elevers gennemførte kostophold til AUB.


Læs mere 

Brøchner Hotels er erhvervscase 2019

DM i Teknologi og Erhvervscase 2019 er i gang. Husk at få tilmeldt jeres hhx- og htx-afdeling.

Tilmeldingen til DM i Teknologi og Erhvervscase 2019 er åben, og alle skoler har modtaget en invitation. Det er gratis at deltage, og ud over at være en sjov og lærerig oplevelse for eleverne, er mesterskabet en oplagt mulighed for at fortælle de gode historier om hhx og htx samt vores talentfulde elever. Virksomheden bag erhvervscaseopgaven til hhx'rne er hotelkæden Brøchner Hotels.


Læs mere og tilmeld jer her

Podcasts om didaktik i erhvervsuddannelserne

DIDAKTIKA, EUD-lærernes kompetencelab, har udviklet fire nye podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne, der kan hentes gratis som inspiration.

DEG har givet inspiration til udvikling af temaer og bidrog til produktionen af én af de 4 podcasts. I hver episode taler en ekspert og en praktiker fra eud om et didaktisk emne. Du kan høre om følgende emner: Pædagogisk ledelse, Undervisningsdifferentiering, Trivsel og motivation, Film i undervisningen.


Find podcasten her 

Seminar for eud-lærere om iværksætteri

Seminaret afholdes den 3.-4. juni 2019

Fonden for Entreprenørskab afholder inspirations- og arbejdsseminar for lærere med interesse for iværksætteri på erhvervsuddannelsernes grundforløb.


Læs mere

Konference om elevtrivsel på erhvervsskoler

Tilmeldingen til DCUMs trivselskonference den 9. oktober 2019 er nu åben med fokus på erhvervsskoler.

I år vil DCUM gribe fat i fællesskaber, ungdomsmiljøer, relationer og elevinddragelse på eud og eux. Konferencen er gratis og tilmeldingen foregår efter ” først til mølle princippet”.


Tilmelding

Input til udvikling af entreprenørskabs-aktiviteter

Kære underviser – Fonden for Entreprenørskab savner dit input!

Vil du være med til at give vigtig input til udvikling og ny viden om entreprenørskabsaktiviteter på landets skoler og uddannelsesinstitutioner i en landsdækkende survey? Deltag ved at klikke på linket herunder - og send gerne linket videre til dine kolleger - også til de kolleger, der ikke arbejder med entreprenørskab i det daglige.


Deltag her

 
 
 
LinkedInTwitterFacebookEmail
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev