Del

Seminar om iværksætteri

Inspirations- og arbejdsseminar for lærere på GF1 og GF2 med interesse for iværksætteri.

Seminaret afholdes d. 3.-4. juni 2019.

I den politiske aftale fra november 2018 ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” fremgår det at: ”Undervisningen i iværksætteri skal styrkes, så unge også støttes i ønsket om at etablere egen virksomhed.” For at give undervisere  på GF1 og GF2 med ingen eller lille erfaring med undervisning i iværksætteri værktøjer til at komme i gang er der nu muligheden for at deltage i et to-dags arbejdsseminar, hvor der arbejdes med:

-Den teoretiske indgang til emnet ”iværksætteri”
-Praktiske og erhvervsrelevante opgaver til undervisningen
-Koblingen til undervisningen i erhvervsfaget innovation og andre erhvervsfag på grundforløbets første del samt til det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets anden del. 

Undervejs i seminaret får man mulighed for at sparre med andre undervisere om udvikling af forløb.

Seminaret afholdes i samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab og Undervisningsministeriet.

Hvornår: Seminaret varer to sammenhængende dage og afholdes d. 3.-4. juni 2019.
Hvor: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart
Pris: Pris for deltagelse inkl. forplejning og overnatning er kr. 2.175,-.

Tilmelding sker her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K