Del

Kom med input til ny national digitaliseringsstrategi

Undervisningsministeriet har indledt arbejdet med et forslag til en ny national digitaliseringsstrategi for uddannelsesområdet i Danmark. Som erhvervsskole har I mulighed for at bidrage til arbejdet gennem initiativets kampagne og i en workshop på DEG’s årsmøde d. 15. maj. 

UVM har lanceret en kampagne, der skal involvere alle relevante parter og lægger op til dialog og debat om digitalisering i undervisningssektoren. Kampagnen indeholder inspirationsmaterialer i form af bl.a. analyser og korte filmklip. I og jeres elever har mulighed for at komme med forslag til, hvad I mener digitaliseringsstrategien skal sætte fokus på. 

Læs mere om kampagnen her

Det er muligt at komme i direkte dialog med UVM om strategien på DEG’s årsmøde i workshoppen ” Kom med input til ny national digitaliseringsstrategi”

Læs mere om workshoppen og tilmeld dig årsmødet via dette link:

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K