Del

Nyt om økonomi

Ny administrativ løsning for refusion af skolernes udlæg til kost og logi i forbindelse med erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
AUB har sendt materiale til skolerne om den nye ordning.
Læs vejledning her

Læs nyhedsbrev her

Den digitale prøvevagt udskydes til efter sommereksamen
Der har været en del opmærksomhed i medierne om Den Digitale Prøvevagt relateret til GDPR og it-sikkerhed. Flere spørgsmål handler om hjemmel, hvor længe data gemmes og hvor data gemmes.
UVM har i den forbindelse lagt  spg./svar på deres website

og Facebook side:

DEG er forsat ikke enige i, at det er institutionerne, som skal have dataansvar for Den Digitale Prøvevagt.Derudover står det nu klart, at den digitale prøvevagt ikke når at blive klar til sommer, idet generalprøven ikke forløb tilfredsstillende. Derfor har undervisningsminister Merete Riisager besluttet at udskyde udrulningen af programmet og i stedet understøtte gymnasierne i at bruge en af de løsninger, der allerede eksisterer i dag.

Læs mere i det udsendte brev til institutionerne.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K