Del

Samplanlægning med digitale værktøjer

Uddannelsesnævnet og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L) har taget initiativ til at gennemføre et pilotprojekt om digital samplanlægning på Synergiskolerne. Projektet havde til formål at afsøge, om der er uudnyttede potentialer i at bruge digitale værktøjer til at gennemføre og planlægge undervisning sammen på tværs af erhvervsskoler, der udbyder merkantile erhvervsuddannelser.

Pilotprojektet er nu afsluttet og har givet de første erfaringer med lærersamarbejde på tværs af de ni handelsskoler, der var med i projektet. Erfaringerne viser bl.a., at underviserne er motiveret for at arbejde videre med at udvikle digitale læringsforløb. Herudover viser projektevalueringen, at en tydelig retning og styret proces er særlig vigtig, når der er chefer fra flere skoler i spil. Det er ligeledes vigtigt at sætte fokus på både den tekniske- og indholdsmæssige forberedelsesfase, når underviserne skal samarbejde om digitale læringsforløb. Uddannelsesnævnet og DEG håber, at erfaringerne fra pilotprojektet kan anvendes i Synergiskolernes nye digitaliseringsprojekt, som de tager hul på i 2019.
Projektet var støttet af DHG-Fonden – Danske Handelsmænds Grundfond.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K