Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Formandshilsen fra Ole Heinager

 
 
 
 


Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen udtalte allerede onsdag i sidste uge, at vi alle sammen godt kunne forberede os på, at krisen ville vare længe, og at han ikke troede på, at skolerne ville åbne efter de 14 dage var gået. På gårsdagens pressemøde i statsministeriet fik vi bekræftet, at han fik ret.

Krisen har for mange virksomheder og offentlige ansatte betydet, at mange aktiviteter er blevet lukket ned, og at hjulene kører sagte. Uddannelsesinstitutionerne er omvendt blevet kastet ud i en turbulent tid med udfordringer helt uden fortilfælde og uden beredskab for, hvordan den aktuelle situation gribes an. 

Fra min stol som formand for DEG-L oplever jeg skoler, ledere, undervisere og administrativt personale over hele landet, der knokler for at finde løsninger på de mest umulige udfordringer, og som dermed får de mest afgørende ender til at mødes. Der skal derfor indledende gives stor ros til alle skolernes medarbejdere for at tage arbejdshandskerne på og vise entreprenørskab, opfindsomhed, engagement og ikke mindst sammenhold i denne tid. 

På den ene side er vi bombet tilbage til start, men på den anden side har vi taget et kvantespring ind i en ny og digital verden. Det er imponerende, hvordan skolerne fra den ene dag til den anden har omstillet sig til det digitale undervisningsrum og demonstreret, at det ikke nødvendigvis er ringere undervisning. Det, vi hører fra mange elever er, at de er meget mere fokuserede, når de undervises på distancen og oplever en mere koncentreret læring. Bagsiden er, at de elever, som ikke er digitalt parate, kan blive tabt i forløbet. Derudover har vi selvfølgelig udfordringer på de praktiske dele af uddannelserne, som vanskeligt kan overføres til digitale læringsplatforme. 

Vi sætter stor pris på den tilgang ministeren og ministeriet har haft med at inddrage os tidligt i forløbet, og bruge skolerne som sparringspartner i en svær tid.

Nu hvor skolerne tidligst kommer til at åbne op efter påske, bliver der brug for endnu mere samarbejde og sparring. Forlængelsen af restriktionerne genererer endnu flere spørgsmål, der skal findes svar på. Det handler bl.a. om eksamener, svendeprøver og praktikpladser. Det er afgørende, at der findes løsninger, der kan meldes ud i god tid, så vores elever og medarbejdere får ro i maven i denne turbulente tid.

Her vil vi arbejde for, at studentereksamener kan baseres på årskarakterer, så der kan komme ro på denne del. Dette skal suppleres af mulighed for at tage en re-eksamen i august, hvis man ikke er tilfreds med sin årskarakter. For svendeprøverne vil de faglige udvalg forhåbentligt finde løsninger, som betyder at vores erhvervsskoleelever også kan blive færdige til tiden. Den store udfordring på erhvervsuddannelserne bliver hovedforløbsundervisningen, som ofte er meget praksisorienteret og derfor vanskelig at gennemføre så længe skolerne er lukkede. Hvis nedlukningen fortsætter, bliver vi nødt til at tale om egentlig erstatningsundervisning. 

Den store bekymring lige nu er naturligvis alle de elever og lærlinge, der er i gang med en erhvervsuddannelse. Hvad kommer der til at ske med dem, hvis deres lærepladser lukker ned, de mister deres uddannelsesaftaler og det som følge af krisen bliver yderst vanskeligt at finde en praktikplads for alle dem, der afslutter grundforløbet til sommer. Her bliver det afgørende, at skolerne kan samle dem op i skolepraktikken, så vi ikke taber en hel årgang. Derfor skal der arbejdes på, at der kan oprettes skolepraktik for alle erhvervsuddannelser, hvis det skulle blive nødvendigt. 

Også på AMU-området mangler der afklaring. Fra DEGs side er der arbejdet aktivt for at sætte AMU på dagsordenen som en løftestang til at fastholde og opkvalificere medarbejder via fjernundervisning.  Kan vi finde gangbare løsninger og rammer, der kan understøtte brugen af AMU i denne krisetid, så vil det være oplagt for virksomhederne at dygtiggøre deres medarbejdere. Det kunne fx være anledningen til at løfte it-kompetencerne, eller omskole til at kunne indtræde i den grønne omstilling. 

Med hjælp og vejledning fra DEG-sekretariatet, som uden tvivl har løftet et kæmpe stykke arbejde, har vi løbende været holdt informeret om dagens aktuelle status. Alle i sekretariatet skal derfor have en stor tak for at holde dampen oppe, og for at arbejde ihærdigt på at råbe politikerne op og finde løsninger og svar på skolernes mange spørgsmål og udfordringer.

Ole Heinager
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne

 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev