Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 1-2 2020

 
 
 
 


Kære modtager af DEG-L og DEG-B’s nyhedsbreve,

Godt nytår og velkommen til DEG’s nye nyhedsbrev ”Kort Nyt”.

For at sikre en aktuel vidensformidling af aktiviteter og indsatser i DEG, vil nyhedsbrevet fremover udkomme hver 14. dag fremfor månedligt.

De to nuværende nyhedsbreve slås sammen til ét med emner, som er aktuelle for både bestyrelsesmedlemmer og ledere. 

Kort Nyt vil ikke indeholde ledere fra formændene. Udmeldinger fra formændene vil fremover kommunikeres via andre relevante kanaler. 

Den nye form afprøves frem til påske, hvor der evalueres på det. Vi håber, at I kan lide det nye format.

VH
Lars Kunov
Direktør
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier 

 
 


Forslag om ny karakterskala
SF foreslår en ny udgave af to-tabellen: en skala med karaktererne 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen deler ambitionen om at få kigget på den nuværende karakterskala og ønsker, at diskussionen kommer til at hænge sammen med diskussionen af et nyt optagelsessystem.

DEG bakker op i en ændring i karakterskalaen og i optagelsessystemet. DEG ønsker, at der skal være kortere mellem karaktererne end i dag og den ekstraordinære indsats skal kunne belønnes. Karakterskalaen skal ikke afspejle en nul-fejlskultur. DEG ønsker ikke, at der skal være karakter under 00, men man skal være opmærksom på, hvad der skal til for at bestå, hvis der kun er én ikke-bestået karakter.

AMU-prøver
Fra 1. januar 2020 skal alle AMU-uddannelser, hvor der er tilknyttet en prøve, afholdes med prøve. DEG har fået tilbagemelding om, at det har været svært for mange skoler, og DEG har derfor indledt en dialog med ministeriet og parterne, så vi sammen kan løfte opgaven.

Studieadministrative systemer 
DEG har rettet henvendelse til børne- og undervisningsministeren i december 2019 for at få en konstruktiv dialog om det videre forløb mod lukningen af EASY-A medio 2020. For at få et bredt og nuanceret syn på medlemsskolernes udfordringer, har DEG igangsat en undersøgelse blandt skolerne med svarfrist 15. januar. Svarene bliver drøftet på DEG-L’s bestyrelsesmøde den 24. januar med henblik på foreningens fremadrettede politik på området.

Nytårsstævne hos Radikale Venstre
Den 4.-5. januar var der nytårsstævne hos Det Radikale Venstre, hvor dannelse var teamet for 1. dagen. Vicedirektør Nina Olsen deltog i en paneldebat modereret af uddannelsesordfører Anne-Sophie Callesen med Arnt Louw, CEFU og Anton Bay Hansen, EEO om dannelse i erhvervsuddannelserne. Det blev en god debat, hvor der blev kastet lys på den dannelse, der er i erhvervsuddannelserne og at de faglærte (naturligvis) også har en plads i den demokratiske samtale. Der blev også stillet skarpt på de faglærtes betydning ift. grøn omstilling.

Loft over egenbetaling af studieture
DEG har udsendt en pressemeddelse om regeringens forslag om et loft på egenbetaling på studieture i gymnasiet. Du kan læse pressemeddelsen her. Vi følger sagen tæt fremover - både i og uden for medierne.

Vil du vide mere? Kontakt politisk konsulent, Sebastian Carstensen på sca@remove-this.deg.dk eller tlf. 28 72 02 68


Tilbud fra eksterne aktører:

Konference: ”Privatøkonomi i balance: Den oversete brik i unges trivsel” afholdes af Forbrugerrådet TÆNK og Trygfonden torsdag den 6. februar KL. 10.30 - 15.00. Læs mere og tilmeld dig her.

”Klimakrisen løser jo ikke sig selv” hedder Akademiet for talentfulde unges nye uddannelse. Optag af nye elever starter d. 1.12.19., mens undervisningen af næste hold forventes opstartet medio februar 2020. Læs mere her.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev