Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 16-17 2020

 
 
 
 
 
 


Nyt formandsskab i DEG-B
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne (DEG-B) har netop afholdt generalforsamling. På grund af den aktuelle situation, blev generalforsamlingen afholdt som skriftlig høring. Bestyrelsen har herefter konstitueret sig og udpeget ny formand og næstformand. De næste to år er Lars Goldschmidt, partner og bestyrelsesformand, DEG-B’s nye formand og Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal, ny næstformand. Lars Goldschmidt afløser Kim Simonsen, formand for HK, der har siddet på formandsposten de seneste 2 år. Lars Goldschmidt har flere års erfaring både som næstformand og tidligere også som formand for DEG-B. Han er meget engageret i erhvervsskolernes bestyrelsesarbejde, og ser skolerne som en central aktør i løsningen af de aktuelle kriser, som Danmark og resten af verden befinder sig i. Se Lars Goldschmidts videohilsen her.

Der er desuden valgt ny bestyrelse. Sammensætningen det næste år kan ses her.

Formandskabet i DEG-L fortsætter
Tirsdag 21. april blev der holdt virtuelt repræsentantskabsmøde i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne (DEG-L), hvor formandsposten var på valg. Ole Heinager var eneste kandidat til posten, og blev genvalgt for den kommende periode frem til 2022. Annette Vilhelmsen fortsætter som næstformand.

Der var ligeledes valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvor Hans Chr. Jeppesen, direktør på EUC Nordvest, og Niels Yde, direktør på Learnmark, genopstillede, og Rikke Christoffersen, direktør på Aalborg Handelsskole og Lars Michael Madsen, direktør på Tradium, var nye kandidater. Alle blev valgt ved fredsvalg. Bestyrelsens sammensætning for det næste år kan ses her.

Corona vil præge bestyrelsernes arbejde
De to formandskaber i henholdsvis DEG-L og DEG-B har begge fokus på konsekvenserne af den aktuelle Coronakrise. De to formænd og de to næstformænd er alle enige om, at de ”gode gamle dage” ikke kommer tilbage til erhvervsskolerne. I stedet er de alle fire optagede af krisens nye muligheder og erkendelser - uden at lukke øjnene for udfordringerne og de konsekvenser krisetiden vil få for uddannelserne.

Læs korte interviews med dem her: Lars GoldschmidtKasper PalmOle Heinager og Anette Vilhelmsen.

En hilsen fra den afgående formand i DEG-B, Kim Simonsen
Kim Simonsen stopper som formand, men fortsætter som menigt medlem af DEG-B’s bestyrelse. Når han ser tilbage på den seneste toårige periode som formand, er der særligt én ting, der ærgrer ham, at det ikke lykkedes at nå det politiske mål i 2020 om, at 25 pct. af en ungdomsårgang skulle vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. De seneste søgetal fra marts viser, at 19,9 pct. af de unge valgte erhvervsuddannelse i år.

Minister vil give hjælp til de nødlidende AMU-udbydere
Erhvervslivet er stoppet med at sende medarbejdere på efteruddannelse og opkvalificering hos AMU-udbydere. Derfor skal kursusudbyderne kompenseres, mener støttepartier. Børne- og undervisningsministeren vil hjælpe de uddannelser, der har behov.

DM i Teknologi aflyses - DM i Erhvervscase gennemføres
Efter grundig drøftelse har DEG besluttet at aflyse teknologi-delen af DM i Teknologi og Erhvervscase 2020. Baggrunden er, at 2.g - htx-eleverne ikke kommer til eksamen på vanlig vis ved den kommende sommertermin, hvorfor det ikke giver mening at gennemføre DM i Teknologi i 2020.

Det er vigtigt, at oplysningen om aflysningen af DM i Teknologi kommunikeres til de relevante medarbejdere på skolerne. DEG gennemfører DM i Erhvervscase for hhx-eleverne som planlagt – så husk endelig at få jer meldt til på www.deg.dk. Tilmeldingsfristen er den 1. maj 2020.

Gymnasieelever savner skolehverdagen
En ny undersøgelse viser, at gymnasieeleverne har savnet hverdagen på skolen. Og mange har oplevet onlineundervisningen som sværere og mindre spændende end den normale undervisning.

Dagens solstrålehistorie
DEG offentliggør hver dag en solstrålehistorie fra sektoren. I kan se dagens samt tidligere historier her.

Solstrålehistorierne må meget gerne deles og likes på sociale medier. Følg DEG på twitter og LinkedIn.


Eksternt
Undervisningsministeriet afholder deres konference Online Learning Event om ”Hvad eTwinning tilbyder, og hvordan kan det bruges i enhver erhvervsfaglig sammenhæng?” den 13.-15. maj. Se mere og tilmeld dig her

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev