Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 3-4 2020

 
 
 
 
 
 


Studierejser
Regeringens forslag om et loft på 3000 kr. i egenbetaling på studieture har sat en større debat i gang. Undervisningsministeren har svaret på spørgsmål herom to gange i Folketingssalen. Det kan ses her (tidskode 14.14.20) og her (tidskode 13.41.40). 

DEG arbejder for at nuancere holdninger blandt forslagets umiddelbare flertal. Vi har konkret skrevet en pressemeddelelse, været i Go’ aften Danmark og senest udsendt et spørgeskema til skolerne om de gymnasiale uddannelser. Alle direktører og hhx-/htx-chefer har fået resultaterne fra spørgeskemaet med opfordring til, at skolerne kontakter deres lokalpolitikere og deler deres bekymringer i forhold til forslaget – særligt politikerne fra de partier som ser ud til at danne flertal for forslaget: SF, DF og Enhedslisten.

DEG er desuden blevet opmærksom på, at loftet kan blive en udfordring på eud. Særligt landbrugsuddannelserne. Det undersøger DEG nærmere med en stikprøveundersøgelse. Det forventes, at partierne snart indkaldes til forhandlinger om et loft.

Undersøgelse om AMU prøver
DEG har mandag d. 20. januar 2020 udsendt en spørgeskemaundersøgelse til den efteruddannelsesansvarlige på alle medlemsskoler. Undersøgelsen skal afdække skolernes erfaringer med afvikling af prøver i den første måned, hvor det har været et lovkrav at gennemføre AMU-prøver. DEG opfordrer så mange som muligt til at deltage i undersøgelsen. 

Taxameterforskelle
Debatten om taxameterforskellene på de gymnasiale uddannelser er endnu engang blusset op efter Undervisningsministeren i sidste uge udtalte i Folketingssalen, at hun er åben overfor, at taxametertilskud og andre tilskud på alle ungdomsuddannelser bliver ligestillet økonomisk. Hun afventer fortsat resultaterne af taxameter- og tilskudseftersynet. 

Det fik Danske Gymnasier til at skrive et debatindlæg i Altinget, der forsvarer forskellene. Ligeledes har GL lavet en oversigt over taxametrene. DEG arbejder på at nuancere debatten gennem analyser og kontakt til journalister. Vi forventer at se et udbytte af indsatsen i de kommende dage. Chefkonsulent Allan Thorgaard Nielsen fra TEC havde et indlæg i Altinget, som beskriver forskellene. Venstre og DF mener, at de almene gymnasier favoriseres og Socialdemokratiet vil se på geografi, konkurrence og ligestilling.

Praktikpladstilsagn
Med Erhvervsuddannelsesaftalen fra 2018 indføres et praktikpladstilsagn. Praktikpladstilsagn er en hensigtserklæring mellem en virksomhed og en elev fra udskolingen om, at de på et senere tidspunkt ønsker at indgå en uddannelsesaftale. Dette er nu i drift. Du kan læse mere her.

Fusioner på dagsordenen i Folketingssalen
Det har været en travl uge for Undervisnministeren. Den 15. januar stillede Anni Matthiesen og Ellen Trane Nørby spørgsmål til ministeren vedrørende fusioner. I Folketingssalen slog ministeren endnu engang fast, at hun er imod fusioner, men går til gengæld ind for campusdannelse. I hendes optik har de sidste to årtiers fusioner medført en affolkning af større landområder i Danmark. Hun ønsker derfor ikke at lave økonomiske incitamenter til fusionsdannelser.

Danmark vil være vært for Euroskills i 2024 
I kølvandet på det netop afholdte DM i Skills melder regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Herning Kommune, Region Midtjylland, og SkillsDenmark, at Danmark søger om at være vært for de europæiske mesterskaber for erhvervsuddannelser i 2024. Læs mere her.


Eksternt

Det nationale videncenter CIU udgiver nyhedsbrev hver måned om anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne. Tilmeld dig nyhedsbrevet her og få ny viden samt inspiration direkte i din indbakke.

Birkerød Gymnasium afholder robotkonference den 29. maj. Du kan læse mere og tilmelde dig her.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev