Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 32-33 2020

 
 
 
 
 
 


DEG aflyser årsmøde
Pga. den aktuelle Covid-19 situation må DEG beklageligvis aflyse årsmøde 2020 den 9. september. Næste ordinære årsmøde afholdes den 21.-22. april 2021 på Nyborg Strand. 

Workshoppen ”Lessons Learned” fra årsmødet gennemføres digitalt 
På trods af aflysningen af årsmødet, er det besluttet at gennemføre de planlagte ”Lessons Learned” sessioner digitalt, som samtidig udvides til at omfatte det administrative område. Datoen fastholdes til den 9. september og tidspunktet for afholdelsen er kl. 9.30-10.30. Yderligere information og invitation vil blive udsendt snarest. 

DM i Erhvervscase gennemføres digitalt
Covid-19 situationen indhenter nu også de regionale mesterskaber i DM i Erhvervscase. Bekymringen for at samle elever i større grupper gør, at DEG har besluttet at afvikle mesterskabet virtuelt og værtsskolerne er i gang med denne omstilling. Der arbejdes desuden på, hvorledes finaledagen gennemføres.

Virtuel Rektorkonference
Pga. den nuværende situation, har gymnasieudvalget besluttet at afholde årets rektorkonference virtuelt. Det bliver et kortere program - spækket med et spændende indhold. Nærmere information følger snarest.

Afholdelse af brobygning og Skills Stafet på skolerne
DEG er blevet spurgt til, om DEG har en central anbefaling i forhold til afholdelse af brobygning og Skills Stafet, set i relation til den aktuelle Covid19-situation. Brobygning er en stor og vigtig aktivitet for skolerne, som skolerne bør gå langt for at opretholde. Så længe sundhedsmyndighederne ikke anbefaler andet, må det derfor være op til den enkelte skole at vurdere, om man vil gennemføre brobygning og Skills Stafet under henvisningstagen af de gældende retningslinjer. Det kan være en god idé at koordinere en fælles holdning lokalt.
 
Politisk konsulent stopper i DEG
Politisk konsulent Sebastian Carstensen har valgt at sige ja tak til et jobtilbud som politisk assistent for Peter Skaarup (DF). Derfor er Sebastian stoppet i sekretariatet pr. 1. august. Vi takker Sebastian for hans store indsats i det forgangne år og ønsker ham held og lykke med det nye. Henvendelser til Sebastian kan i stedet rettes til kommunikationspartner Kitte Verup. DEG er i proces med at finde en ny medarbejder til den ledige stilling. 


Eksternt

3-årigt projekt skal styrke elevdemokratiet på EUD
EEO er gået sammen med Tuborgfondet for at skabe bedre vilkår for elevråd på landets erhvervsuddannelser.  
Læs mere om projektet her 


Digital Didaktisk Transformation af EUD
- Invitation til udviklingsforløb for skolernes direktion

CIU inviterer til et udviklingsforløb, der kan bl.a. sætter fokus på direktionens rolle med at fastholde momentum i anvendelsen af it i undervisningen efter Coronakrisen.
Læs mere om indhold og udbytte og tilmeld jer på Videncenterportalen


Nyt it-pædagogisk netværk for ledere i regi af CIU
Målgruppen er uddannelsesledere, mellemledere, team- og afdelingsledere osv. i EUD med ansvar for ledelse og særlig interesse for pædagogisk it, herunder implementering- og forankringsdimensionen. Tilmeld jer netværksmødet den 15. september, hvor temaet er digitalt strategiarbejde i kølvandet på Coronakrisen. 
Læs mere om indhold og udbytte 


Rapport om merkantile eux-elever
PwC har i januar 2020 offentliggjort rapporten ”Undersøgelse af god praksis for at få merkantile eux-elever videre i hovedforløbet”.
Læs rapporten her


Deadline 15. september for fondsansøgninger til Novo Nordisk
Novo Nordisk Fonden sætter fokus på at inspirere og understøtte børn og unges læring inden for naturvidenskab og teknologi.  Efterårets ansøgningsrunde har deadline 15. september. 
Læs om projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer 

Læs om projektstøtte til nytænkende kommunikation og debat om naturvidenskab og teknologi – 2020

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev