Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 36-37 2020

 
 
 
 
 
 

 

Optagetal på erhvervsuddannelserne fra DEGs datapanel 
Flere elever er startet på grundforløb 2 på erhvervsuddannelserne i august måned sammenlignet med sidste år. Det viser en netop færdiggjort undersøgelse, som Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har foretaget i en måling blandt 22 erhvervsskoler. ”Optaget af ældre unge har stor betydning for at vi uddanner nok faglært arbejdskraft, " siger Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne.   
Læs mere på deg.dk

 

Flere erhvervsskoler melder om en stigning i antallet af ældre elever under coronakrisen
Historien om øget optag på grundforløb 2 og tal fra DEGs datapanel bringes i DR radio i løbet af mandagen. Følg med i radioavis, p3 nyheder og p3 og læs artiklen Coronakrise og støtte til praktik lokker flere voksne i uddannelse: 'Det gav bare bedre mening end at forsøge at få et job' på dr.dk.

 

Nuancering af besparelserne på markedsføringsmidlerne
Regeringen ønsker at finansiere det kommende politiforlig gennem en besparelse på 550 millioner kroner de næste fire år på, hvad de betegner som markedsføringsmidler på de gymnasiale og videregående uddannelser. Ole Heinager, formand for DEG-L, har nuanceret debatten gennem et indlæg i Altinget, hvor han slår et slag for, at markedsføringskontoen dækker over meget mere end glitterpapir og busreklamer. Midlerne bruges i høj grad til uddannelsesinformation, som understøtter de brede politiske målsætninger om vigtigheden af at uddanne sig hele livet og om de mange uddannelsesmuligheder, der findes, særligt på en erhvervsskole. 
Læs indlægget på altinget.dk

 

Nej tak til elevfordeling og enhedsgymnasier
Formandskaberne i DEG og formandskaberne i elevforeningerne er gået sammen om et debatindlæg i Altinget, der siger klart og tydeligt nej til elevfordeling og enhedsgymnasier. Erhvervsgymnasierne oplever ikke de udfordringer, som en ny fordelingsmodel påtænkes at skulle tage højde for. Derfor giver det heller ikke mening af medtage erhvervsgymnasierne i en samlet model for elevfordeling, som potentielt kan være det første skridt mod et enhedsgymnasium.
Læs debatindlægget på altinget.dk

 

Finanslov 2021
Mandag d. 31. august fremlagde regeringen sit forslag til finanslov 2021. Til trods for den positive annullering af omprioriteringsbidraget, så må Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier konstatere, at erhvervsskolesektoren stadig står overfor besparelser, bl.a. pga. fortsatte besparelser på indkøb og manglende Pl-regulering på grund- og udkantstilskud.
Læs mere om vores reaktion på forslag til finanslov 2020

 

Følg Finansloven på deg.dk
På DEG’s hjemmeside ligger vi løbende analyser, faktaark og andre informationer op i forbindelse med sekretariatets arbejde med Finanslov 2021.
Følg med under Aktuelt > Fokus eller via dette link

 

Formand for DEG-L, Ole Heinager, i Altinget om 3F og Dansk Metals Praktikforslag 
3F, FH og Dansk Metal ønsker at flytte det praktikpladsopsøgende arbejde væk fra erhvervsskolerne. Formand for DEG-L, Ole Heinager, afviser idéen i en artikel i Altinget. Arbejdstagerorganisationerne ønsker, at ansvaret og arbejdet i stedet skal placeres hos de enkelte erhvervsuddannelsers faglige udvalg. Ole Heinager kommenterer forslaget med ”Det er en dårlig idé. Det er muligt, at skolerne kan gøre det bedre, men vi gør det bedste med de nuværende ressourcer. Vi kender eleverne, og vores praktikpladsopsøgende arbejde er ikke kun bundet op på nogle få konsulenter, som kører rundt. Det er i lige så høj grad vores undervisere, som har et netværk osv.”
Læs indlægget på altinget.dk

 

Børne- og undervisningsminister på besøg hos erhvervsskolen NEXT
På initiativ fra 3F var Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, forbundsformand Per Christensen og forbundssekretær Søren Heisel fra 3F på besøg på NEXT i Glostrup blandt andet for at få elevernes input til, hvordan man kan fremme lærepladser og styrke de erhvervsfaglige uddannelser. Det blev til en god dialog med både 3F og ministeren om alle de udfordringer, der er med både manglende lærepladser og manglende elever, samt om skolernes praktikpladsopsøgende arbejde. Både ministeren og 3F var meget interesseret i at fortsætte dialogen med erhvervsskolesektoren ift. praktiksituationen.
Læs mere i pressemeddelelsen fra NEXT

 

Finalisterne til DM i erhvervscase fundet
Tirsdag den 1. september blev der afholdt regionale mesterskaber i DM i Erhvervscase, hvor gymnasieelever fra hhx fremlagde deres forslag til, hvordan årets case Brøndby I/F kan øge omsætning og indtjening via nytænkende digitale løsninger, events og apps mm. I alt gik 8 hold videre til finalen, som afholdes den 29. september. Følg DM i erhvervscase på facebook.
Læs pressemeddelelsen på deg.dk

 

Hvordan får vi flere voksne til at vælge en erhvervsuddannelse?
Det spørgsmål forsøger DEG sammen med 32 af vores medlemsskoler at blive klogere på i et GF2-projekt. Formålet med projektet er at blive klogere på, hvem de voksne på grundforløb 2 er, hvorfor de valgte en erhvervsuddannelse og dermed forhåbentlig få nogle svar, som erhvervsskolerne kan bruge i deres fremtidige rekruttering af de elever. Første adfærdsanalyse, som omfatter 3.395 GF2-elever, foreligger nu med data fra de 32 deltagende skoler. Analysen giver nogle interessante indsigter, som skolerne allerede nu er velkomne til at bruge i deres rekrutteringsarbejde. Resultaterne indgår i den samlede afrapportering af GF2 projektet, som er planlagt til januar 2021. Den endelige rapport indeholder også en analyse af de GF2-elever, der startede i august på de 32 skoler. 
Læs delrapporten om GF2

 

Lessons learned – erfaringer fra Covid-19-lukning
Lukningen af erhvervsskolerne i foråret skabte store udfordringer for alle skolens medarbejdere. Nedlukningen betød, at skolerne fik anledning til at afprøve nye arbejdsmetoder, undervisnings- og samarbejdsformer. De erfaringer har DEG forsøgt at indsamle gennem fem digitale sessioner, hvor skoler, som har indvilliget i at agere case, har delt deres oplevelser og erfaringer. 
Læs mere og se oplæggende 

 

Ny kollega i PA-teamet 
Fra d. 1. september har DEG fået en ny politisk konsulent, Ida Qvortrup Thygesen. Ida er kandidat i socialvidenskab og arbejdslivsstudier fra RUC, og har arbejdet i Socialdemokratiets politiske sekretariat på Christiansborg siden efteråret 2016. Derfor bliver Idas hovedopgave også at arbejde med at styrke det politiske arbejde i sekretariatet. 

 


Eksternt
 

Ny EVA-undersøgelse om samarbejde om undervisningen på de gymnasiale uddannelser
EVA udgav i juni undersøgelsen ”Samarbejde om undervisningen på de gymnasiale uddannelser”, der går i dybden med, hvad lærere og ledere på alle fire gymnasiale uddannelser oplever, at det kollegiale samarbejde om undervisningen bidrager med. Undersøgelsen udfolder blandt andet styrker og udfordringer ved lærernes samarbejde om undervisningen i både formelle og uformelle sammenhænge, og hvad ledelsen kan gøre for at styrke samarbejdskulturen på deres skole. Data er hentet fra hhx, htx, stx og hf.
Undersøgelsen følges i november op af et inspirationsmateriale, der fokuserer på udfordringer og dilemmaer man kan stå over for og greb man kan benytte sig af, når man som ledelse skal facilitere samarbejde om undervisningen.
Se introvideo og Download undersøgelsen her 

 

Ønsker I at inddrage jeres elever i udvikling af undervisningsmiljøet på jeres skole?
DCUM har udviklet et kursus, der klæder elever på til rollen som undervisningsmiljørepræsentant. Eleverne får viden om undervisningsmiljø, deres rettigheder som elever og ikke mindst ideer og mod på at involvere sig i skolen.  
Læs mere om kursustilbuddet her

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev