Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 38-39 2020

 
 
 
 
 
 

 

KONFERENCER OG EVENTS


Konference om fremtidens ungdomsuddannelser d. 29. september afholdes virtuelt 
Den 29. september afholder DEG, Danske Regioner og Danske Gymnasier konferencen "Hvordan sikrer vi attraktive gymnasieuddannelser til unge i hele landet?". Konferencen, der oprindeligt skulle afholdes fysisk, gøres i stedet virtuelt og kan følges via altingets facebookside. Alle kan følge med - også selvom man ikke har en facebookprofil. 
Læs mere om konferencen

DM i Erhvervscase  
Tirsdag d. 29. september afholdes finalen i DM i Erhvervscase, der i år afvikles virtuelt. DM i Erhvervscase tager i år udgangspunkt i Brøndby IF som virksomhedscase. Man kan følge finalen og den efterfølgende fejring på Brøndby Stadion via DEG.dk eller ved at følge siden her, hvor linket vil blive lagt op:
DM i erhvervscase 2020

Hvordan skaber vi attraktive miljøer på erhvervsskolerne? 
I samarbejde med Bygherreforeningen inviterer DEG til konference d. 21. oktober om, hvordan vi skaber attraktive fysiske miljøer på ungdomsuddannelserne. Hvad tiltaler og motiverer de unge, og hvordan ser sammenhængen mellem undervisning, læringsmiljø, fag og identitet ud?   
Se programmet og tilmeld dig her

Webinar om rekruttering til AMU 
Den 23. september afviklede Danske SOSU-skoler, DEG og konsulenthuset Wilke et spændende webinar om rekruttering til AMU. Se alle slides fra webinaret her og hør eller genhør hele webinaret og den spændende debat her.

En brydningstid for digital undervisning – invitation til online konference 
DEG og en række samarbejdspartnere inviterer til konference om digitalisering på erhvervsskolerne d. 29. oktober. På konferencen går vi i dybden med læringspunkter fra COVID-19 nedlukningen. Med oplæg fra eksperter og faciliterede videndelingsaktiviteter skal deltagerne blive klogere på, hvordan erfaringerne fra COVID19 kan bruges fremadrettet i digital undervisning på eud, hhx, htx og AMU. 
Læs mere om konferencen og tilmelding via dette link 


PRESSE 


Til forsvar for selvejet 
I en kronik i Jyllands-Posten torsdag d. 10. september opfordrede fire gymnasielektorer til at afskaffe det statslige selveje. I kronikken bliver de selvejende institutioner udråbt som roden til alt ondt og årsagen til de udfordringer som uddannelsessystemet har haft. Den kritik er Lars Goldschmidt, formand, DEG-B, samt flere bestyrelsesformænd fra erhvervsskolerne gået i rette med i en replik til Jyllands-Posten d. 22. september.
Læs indlægget her på Jyllands-posten.dk

Børsen sætter spot på vigtigheden af de erhversrettede gymnasieuddannelser (hhx og htx)
I forbindelse med finalen i DM i Erhvervscase er Ole Heinager, formand, DEG-L, og Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv, gået sammen i en kronik i Børsen mandag d. 28. september, hvor de fortæller om, hvor vigtigt det er, at flere unge vælger en erhvervsrettet gymnasial uddannelse.
Læs kronikken på borsen.dk  

DEG-L, DG og Danske Regioner i fælles debatindlæg
Forud for konferencen om fremtidens ungdomsuddannelser den 29. september, er Stephanie Lose, Ole Heinager og Henrik Nevers hhv. formand for Danske Regioner, formand for DEG-L og næstformand i Danske Gymnasier, gået sammen i et indlæg om, hvordan vi skaber de bedste muligheder for unges uddannelsesvalg. Indlægget er bragt i Altinget mandag den 28. september. 
Læs indlægget på altinget.dk   

Forhandlingerne om elevfordeling er skudt i gang  
Med udgangspunkt i ekspertgruppens anbefalinger til en ny model for elevfordeling, indledtes de politiske forhandlinger ved sættemøde d. 23. september. DEG deltager i forbindelse med forhandlingerne i en lukket høring i Folketinget d. 1. oktober.
Læs mere om DEGs position i debatindlægget bragt i Altinget d. 8. september

Der er brug for differentierede løsninger på praktikpladsudfordringen 
I denne måned har arbejdsmarkedets parter og regeringen indledt anden runde af trepartsforhandlingerne på praktikområdet. Der forhandles om 500 mio. kr. årligt fra AUB-ordningen, som skal gå til ”fremme af lærepladser og styrkelse af de erhvervsfaglige uddannelser”. Den 23. september bragte Altinget et debatindlæg med DEG-L’s forslag til, hvordan man bør se differentieret og helhedsorienteret på udfordringerne. 
Læs indlægget på altinget.dk 

Konservative har lyttet til DEG-Ls forslag om en ny struktur for erhvervsuddannelserne 
Fredag d. 25. september bakker Konservative op om forslaget om en ny strukturændring på erhvervsuddannelserne. Konservative er enige i et opgør med one-size-fits-all tilgangen til erhvervsuddannelser, og vil bl.a. skrue op for fleksibiliteten på grundforløbet.
Læs forslaget fra Konservative på altinget.dk 

Rigsrevisionens kritik 
Statsrevisorerne har i en beretning kritiseret Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet for ikke at have gjort nok for at få udsatte unge igennem en uddannelse. I den forbindelse er Ole Heinager, formand, DEG-L, blevet spurgt til erhvervsskolernes ansvar.
Læs artiklen på altinget.dk fra d. 23 september, hvori Ole Heinagers interview indgår

Erhvervsskolernes Elevorganisation giver igen i debatten om elevfordeling 
Formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation, Anton Bay Hansen, svarer igen på et debatindlæg af DGS, DG og GL som blev bragt i Altinget d. 15. september. EEO er bekymret for, at en samlet model for elevfordeling vil begrænse elevernes frie valg, og vil kaste truslen om lukning af gymnasier videre til erhvervsgymnasierne.
Læs indlægget, som blev bragt på altinget.dk torsdag d. 24. september


ANALYSER OG FAKTA


Økonomisk analyse om IDV-aktiviteten 
DEG har udarbejdet en analyse af IDV-aktiviteten på de selvejende institutioner.
Læs analysen 

Økonomiske udfordringer i forbindelse med brobygnings- og introduktionskursusforløb
DEG har udarbejdet en analyse, der viser det økonomiske tab ved, at institutionerne for erhvervsrettede uddannelser ikke gennemfører brobygnings- og introduktionskursusforløb. 
Læs analysen
 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev