Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 44-45 2020

 
 
 
 
 
 

 

 

PRESSE


Fokusuge på klima og bæredygtighed
I uge 45 kunne man på vores LinkedIn side for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier følge med i erhvervsskolernes arbejde med den bæredygtige dagsorden. Vi publicerede bl.a. vores klimafolder, som også kan findes her, debatindlægget i Information fra Lars Goldschmidt og Ole Heinager, som kan læses eller genlæses her, orientering om erhvervsskolernes netværksgruppe for FN’s Verdensmål, som I kan læse mere om her og en artikel om, hvordan skolerne konkret arbejder med verdensmålene, som I kan læse mere om her


Faglærte har lavt frafald, når de læser videre
INTERVIEW: En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at faglærte har lavt frafald, når de går på en videregående uddannelse. En erhvervsuddannelse er derfor også et godt afsæt af læse videre på, siger Lars Goldschmidt i et interview til Altinget d. 4. november. Læs artiklen her


Rapport om minoritetskøn
INTERVIEW: Mandag den 2. november udkom en rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der viser, at elever på kønsdominerede uddannelser har større risiko for at falde fra. På erhvervsuddannelserne er vi opmærksomme på problemstillingen og arbejdet med respektfuld mangfoldighedsforståelse på skolerne. Samtidig er det vigtigt, at virksomhederne ligeledes er opmærksomme på arbejdsmiljøet blandt eleverne. Det siger Ole Heinager til Information. Artiklen kan læses her
 


Selvejet skal udvikles, ikke afvikles
KRONIK: Selvejende erhvervsskoler og gymnasier bliver i debatten taget til indtægt for en række af de udfordringer, som ungdomsuddannelserne står med. Det skriver Lars Goldschmidt, Kasper Palm, formand og næstformand i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne, sammen med Nils-Georg Lundberg og Stig Wall, formand og næstformand i Gymnasiernes Bestyrelsesforening (GBF), i Altinget d. 29. oktober. Bestyrelsesformændene appellerer til, at selvejet skal udvikles frem for afvikles. Læs indlægget her


Selveje er IKKE skyld i uddannelsesørkner!
DEBAT: I et debatindlæg bragt d. 19. oktober i Altinget argumenterer Region Sjællands regionsrådsformand Heino Knudsen for, at bl.a. selveje-strukturen er skyld i uddannelsesørkner. Den kritik svarer Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne, på. Han henviser bl.a. til en institutionsrapport fra maj 2020, der fastslår, at selvom antallet af institutioner er faldet, så har antallet af afdelinger været stabilt. Læs replikken af Lars Goldschmidt her


Elevfordeling skal ske med respekt for uddannelserne og eleverne!
DEBAT: Efter et angreb på erhvervsgymnasierne fra afgående rektor fra Nørre Gymnasium, er bestyrelsen i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne, gået sammen i et svar, der sætter fokus på, at stx, hhx og hhx bør omfavne hinandens forskelligheder for elevernes skyld. Læs debatindlægget her

 

POLITIK


Besparelser på markedsføringsmidler
Forhandlingerne om en politireform, hvor Regeringen foreslår, at noget af finansieringen skal komme fra at spare på midler, som de gymnasiale og de videregående uddannelser konterer på deres markedsføringskonti, stå efter sigende pt. stille pga. justitsminister Nick Hækkerups Corona-sygemelding. Regeringen har tilsyneladende ikke flertal for besparelserne, men bl.a. elevorganisationerne holder fortsat aktioner imod planerne, da intet endnu er afgjort.


Forhandlinger om elevfordeling
Forhandlingerne om elevfordeling på de gymnasiale uddannelser står tilsyneladende stille. Så vidt Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er orienteret, har der været afholdt to vidensdelingsmøder men ingen reelle forhandlingsmøder.

 

ANALYSER


Det handler om at få et godt job
SPOT: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har i nyhedsbrevet SPOT på Uddannelse samlet op på nogle af de foreliggende resultater af den igangværende GF2-analyse. Læs mere her


Ny analyse fra Finansministeriet peger på et øget behov for 2. generationsreformer 
Finansministeriet har udarbejdet en analyse, der viser, at flere danskere skal have en uddannelse for derigennem at blive en del af arbejdsfællesskabet. Det betyder, at uddannelse bliver et centralt omdrejningspunkt i den næste bølge af reformer. 2. generationsreformerne skal bidrage til, at flere får en uddannelse, at løfte uddannelsernes kvalitet samt at give bedre muligheder for uddannelse gennem hele livet. Læs mere i Finansministeriets analyse her


Analyse af AMU-aktiviteten viser, at antallet af AMU-årselever er steget
En Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -undersøgelse af AMU-aktiviteten, baseret på en måling blandt 12 skoler, viser, at antallet af AMU-kursister har været nogenlunde uændret i 2020 sammenlignet med 2019, hvor udviklingen i antallet af AMU-årselever tilsvarende er steget med 17 pct. Denne udvikling indikerer, at AMU-kursisterne er på kurser længere tid i 2020 sammenlignet med 2019. Læs mere her

 

INITIATIVER


Alternativ brobygning
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har igangsat et arbejde sammen med en lang række aktører ift. at opsamle, kvalificere og videndele alternativer til brobygning og introduktion med fysisk fremmøde, som blev aflyst i uge 44. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har allerede udarbejdet et inspirationskatalog, der er sendt til erhvervsskolernes direktørkreds til videreformidling og politikerne til information. Dette inspirationskatalog arbejdes der videre med ift. at gøre det til et bredere fælles papir med flere aktører. Der nedsættes en styregruppe og en praktikergrupper på tværs af aktørerne med Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier for bordenden.


Den Bæredygtige Erhvervsskole
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier står bag en plakat, der visualiserer hvordan erhvervsskolenetværk for FN’s verdensmål arbejder med bæredygtig udvikling i både undervisning og drift og som en del af organisationskulturen. Plakaten er et dialogværktøj, som indeholder refleksionsspørgsmål, der bruges til at kickstarte en lokal dialog. Hent plakat og læs mere om netværket og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers arbejde med verdensmålene her  


GDPR-netværk
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har startet et GDPR-netværk op for medlemsskolerne. Netværket bruger platformen Microsoft Teams til at videndele. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers sekretariatet vil også lægge informationer op fra bl.a. BUVM og Datatilsynet. Hvis skoler er interesserede i at deltage aktivt i netværket – og ikke mindst i at videndele - bedes de sende en mail med kontaktinformationer til info@deg.dk med emnet: Tilmelding til GDPR-netværk. Der vil blive afholdt et GDPR-webinar i starten af det nye år.

 

KONFERENCER OG EVENT


Invitation til webinar om faglig trivsel før, under og efter covid-19
I forbindelse med lanceringen af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers projekt ”Faglig Trivsel på hhx og htx” inviterer vi til webinar om faglig trivsel før, under og efter covid-19 den 24. november 2020 kl. 14.00-15.30. 
Læs mere om programmet og tilmeld dig her


Online seminar for Erhvervsskolenetværket for FN’s verdensmål
Tirsdag d. 3. november afholdt Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier et online seminar for erhvervsskolernes netværk for FN’s verdensmål. Seminaret dannede rammerne for en drøftelse af, hvordan erhvervsskolerne konkret kan iværksætte tiltag, der støtter op om FN’s verdensmål. Læs mere om seminaret og drøftelserne her


Konference om den digitale Erhvervsskoler 8.0
Torsdag d. 29. oktober afholdt Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier i samarbejde med Praxis en konference om den digitale erhvervsskole, hvor omdrejningspunktet var håndteringen af COVID-19 og undervisernes måde at gribe nødundervisningen an på. Som produkt af konferencen har Praxis lavet fire podcasts med konferencens oplægsholdere. Find podcasts og øvrigt materiale fra konferencen her


European Vocational Skills Week
I uge 46 løber European Vocational Skills Week af stablen (EVSW). Konferencen er et årligt initiativ fra den Europæiske Kommission. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er udpeget som nationalt Contact Point for EVSW. Følg med på vores LinkedIn side i uge 46, hvor vi løbende vil dele indlæg i relation til eventet.

 

PERSONALE NYT


Overassistent Camilla Kjær Mårtonsson vender tilbage fra barsel
Efter afsluttet barsel vender Camilla Kjær Mårtonsson tilbage til en hverdag på Ny Vestergade igen. Vi glæder os til at have Camilla tilbage på kontoret. 

 

EKSTERN


CBS Executive Fonden lancerer ny lederuddannelse
CBS executive Fonden har oprettet en ny lederuddannelse for ledere på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Forløbet er et ledelsesudviklingsprogram, hvor ambitionen er at styrke ledernes strategiske ledelseskompetencer. Læs mere om uddannelsesforløbet her


Håndværkerforeningens medaljeuddeling
Tirsdag d. 3. november hyldede Håndværkerforeningen dygtige håndværkere med medaljer og legater. Medaljeuddelingen er arrangeret i samarbejde med NEXT Uddannelse København og TEC. Læs mere i pressemeddelelsen her


Ensomhedsstrategi fra Partnerskab om udsatte børn og unge under Corona
Børn og unges trivsel er under pres som konsekvens af Corona. Der er brug for en fælles indsats og et klart signal om, at vi bliver nødt til at håndtere situationen med alvor. I Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier bakker vi selvfølgelig op om initiativet. I kan læse mere her


Har du interesse i innovation og iværksætteri i undervisning?
I uge 47 danner Danish Entrepreneurship Festival rammen om 5 dage fyldt med spændende digitale tilbud til ledere, undervisere og elever, der har interesse i innovation og iværksætteri i undervisningen. med her efterhånden som programmet for ugen bliver offentliggjort

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev