Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 46-47 2020

 
 
 
 
 
 

 

 

PRESSE


Obligatorisk seksualundervisning
INTERVIEW: Flere elevorganisationer kræver obligatorisk seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Læs deres debatindlæg i Jyllands-Posten her. Ole Heinager, formand i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, kalder det for superrelevant og siger ”Det er vigtigt, at det er politisk prioriteret og kommer på skemaet”. Læs mere her


Positive tal på praktikområdet, men hvad sker der når trepartsaftalen udløber?PRESSEMEDDELELSE: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har udarbejdet praktiktallene for oktober 2020, som glædeligt fortsat viser en fremgang i antallet af indgående praktikaftaler. Når trepartsaftalen udløber ved udgangen af året, foreslår vi en gradueret kompensationsordning, der skal holde hånden under de hårdst ramt brancher under COVID-19, så vi ikke sætte fremgangen over styr. Læs pressemeddelelse om analysen her

INTERVIEW: Praktikområdet har klaret sig godt under coronakrisen. Men lønkompensationsordningen til lærling udløber snart. Ole Heinager, formand i Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, udtaler: ”Kompensationsordningerne har givet et mega løft. Det er super positivt. Men når de udløber, så er vi bange for, at aftalerne bliver opsagt. Samtidig er vi bekymrede for, at alle de nye, vi sender ud fra skolerne, ikke får en aftale. Læs mere her


Årets læreplads
PRESSEMEDDELELSE: Årets læreplads blev kåret torsdag d. 19. november. I år blev det virksomheden Faerch der kunne løbe med titlen. Skarpt forfulgt af Klippesmedien og Lego System. Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne kunne overrække prisen virtuelt ved kåringen, der blev afviklet i et samarbejde mellem Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Fonden for Entreprenørskab. Læs mere her


European Vocational Skills Week
PRESSEMEDDELELSE: I uge 46 blev European Vocational Skills Week afholdt. I den forbindelse udsendte Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier en række pressemeddelelser: ”Nye tanker for grundskolen” med interview af Palle Damborg, dansk ambassadør. ”Krise og nye faglærte muligheder” med interview af Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne og Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne. ”Den europæiske uge for erhvervskompetencer: job for fremtiden gennem erhvervsuddannelser” af Nicolas Schmit, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder.  

ARTIKLER: I forbindelse med European Vocational Skills Week, har Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier fået udarbejdet en række artikler med interviews fra lærlinge og nogle virksomhedsrepræsentanter. Alt materiale ligger i et fokus på deg.dk. Siden finder I her

 

POLITIK


Trepartsaftale på praktikområdet
Lørdag den 21. november blev der indgået trepartsaftale på praktikområdet. Aftalen kan læses her. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne har kommenteret aftalen her.​​​​​​​


SF og RV prioriterer ungdomsuddannelse i finanslovsudspil
Finanslovsforhandlingerne er i gang og både SF og Radikale Venstre går til forhandlingerne med et krav om at styrke ungdomsuddannelserne. SF ønsker at styrke erhvervsuddannelserne med 100 mio. til en række forbedringer. Læs mere i deres finanslovsudspil her. Radikale Venstre foreslår en geninvestering i hele ungdomsuddannelsesområdet på 260 mio. kr. og vil derudover løfte FGU med 60 mio. kr. Læs deres udspil her


Markedsføringsmidler – forslag har ikke flertal
Regeringen har stadig ikke droppet planerne om at finansiere politiforliget gennem besparelser på uddannelsernes såkaldte markedsføringsmidler. Både støttepartier og oppositionspartier afviser stadig at bakke op om finansieringen. Vi følger debatten tæt, og er klar til at gå i forsvar, hvis der skulle begynde at tegne sig et flertal for regeringens forslag. 


Ministersvar
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier indledte i foråret et samarbejde med KL om opkvalificeringsindsatsen. I efteråret sendte vi et fælles brev til Pernille Rosenkrantz Theil og Peter Hummelgaard vedr. en styrket opkvalificeringsindsats for ledige. Nu er der kommet svar fra ministrene, som kan læses her.
 

ANALYSER


Praktikpladser på erhvervsuddannelser for oktober 2020
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers datapanel her endnu en gang leveret tal om indgåede praktikaftaler for oktober 2020. Den positive fremgang ser ud til at fortsætte, hvor vi i oktober 2020 kan se en stigning på 46 pct. i antallet af nye praktikaftaler sammenlignet med oktober 2019. Læs hele analysen her


AMU-aktivitet i oktober
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers datapanel har ligeledes leveret tal om AMU-aktiviteten, hvor antallet af AMU-kursister er faldet med 30,6 pct. i oktober 2020 sammenlignet med oktober 2019. Hovedparten af kursisterne i oktober 2020 var i beskæftigelse. Læs hele analysen her


Projekt Faglig Trivsel på hhx og htx 
I uge 48 lancerer Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier projekt Faglig Trivsel på hhx og htx, og på deg.dk kan I allerede orientere jer i det nye FOKUS, som I finder her. Følg med på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers LinkedIn-profil og Twitter-konto i uge 48, hvor vi sætter emnet på dagsordenen. 


Manglende pl-regulering af grundtilskud for almene gymnasier, erhvervsskolerne og VUC.
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har i samarbejde med Danske Gymnasier, Danske HF og VUC samt Danske SOSU-skoler udarbejdet en analyse om manglende pl-regulering. Den manglende pl-regulering betyder bl.a., at institutionerne har haft knap 240 mio. kr. mindre at drive uddannelse for de seneste fem år. Læs hele analysen her
 

INITIATIVER


Drukfri ungdom
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er gået med i initiativet Drukfri Ungdom, hvor 23 organisationer kræver, at der indføres en ensartet aldersgrænse på 18 år for salg af alkohol. Læs mere om initiativet her


Folkesundhedslov
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er medunderskriver på en appel til regeringen og Folketinget om at vedtage en folkesundhedslov, der skal skabe et sundere, mere lige og bæredygtigt samfund. Læs appellen her


Bidrag til brobygning og introduktionskurser 2020/2021
Aflysning af brobygning og introduktionskurser med fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne i skoleåret 20-21, kræver en særlig og hurtig indsats for at finde alternative måder, at oplyse de unge om deres ungdomsuddannelsesmuligheder. Børne- og Undervisningsministeriet er gået sammen med bl.a. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og arbejder på at stille flere og nye digitale materialer til rådighed, der kan bidrage til, at udskolingseleverne får et godt kendskab til ungdomsuddannelserne. Læs mere i brevet som bl.a. er sendt til eud-chefer og elevorganisationer.


Opdateret ”Vejledning om Sikkerhed og krisebredskab”
Børne- og Undervisningsministeriets vejledning ”Sikkerhed og Kriseberedskab – råd og vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner” er blevet revideret, så den er afstemt med: 1) de seneste anbefalinger og strategier hos Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste samt 2) udviklingen i børn og unges anvendelse af sociale medier. Revideringen omfatter derudover forenklede handleanvisninger, opdaterede links og henvisninger samt en enkel opbygning af vejledningen. Læs mere her
 

KONFERENCER OG EVENT


Webinarer om bestyrelses- og ledelsestemaer
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier afholder i december måned en ”webinar julekalender” med fire aktuelle og interessante bestyrelses- og ledelsesmæssige temaer. De fire emner spænder over: håndtering af de mange organisationsforandringer; bestyrelsens krisehåndtering; hvordan etablerer vi en Whistleblowerordning i statslige selvejende uddannelsesinstitutioner og endelig konflikthåndtering i en bestyrelse. Deltagelse i webinarerne er gratis. Læs mere om indholdet i spændende webinarer og tilmeld jer her. 


GDPR-netværk
DEG har startet et GDPR-netværk op for medlemsskolerne. Netværket bruger platformen Microsoft Teams til at videndele og DEG’s sekretariatet vil også lægge informationer fra fx BUVM og Datatilsynet op. Hvis skoler er interesserede i at deltage aktivt i netværket – og ikke mindst i at videndele - bedes de sende en mail med kontaktinformationer til info@deg.dk med emnet: Tilmelding til GDPR-netværk. Der vil blive afholdt et GDPR-webinar i starten af det nye år.


Invitation til webinar om faglig trivsel før, under og efter covid-19 – sidste tilmeldingsfrist!!
I forbindelse med lanceringen af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers  projekt ”Faglig Trivsel på hhx og htx” inviterer vi  til webinar om faglig trivsel før, under og efter covid-19 den 24. november 2020 kl. 14.00-15.30. 
Læs mere om programmet og tilmeld dig her
 

EKSTERN


Kender du en elev, der ville være en god rollemodel?
Projektet ”Vejen til en erhvervsuddannelse” søger lige nu EUD- og EUX-elever, der vil dele deres faglige stolthed, passion og erfaringer med grundskoleelever. Ved at deltage i projektets fortællerkursus den 5.-7. februar bliver de en del af et landsdækkende korps af unge rollemodeller, der hjælper elever i 7.-10. klasse med at vælge uddannelse på et oplyst grundlag. Kontakt projektkoordinator Ida Brink her for mere information.  


Årets offentlige bestyrelse
Bestyrelsen på Aarhus Business College er kåret som den bedste inden for uddannelsesområdet og fik en flot andenplads i konkurrencen om at blive årets offentlige bestyrelse 2020. Læs mere her


Videncenter ”Viden om Data” indgår samarbejde med China Experience 
Det sker gennem en række webinarer, der giver indsigt i Kinas teknologiske udvikling, som et alternativ til de studieture, som ikke kan finde sted i disse tider. Første webinar er d. 8. december 2020. Læs mere her


CIU udbyder nye Learning Factories om differentiering, feedback og 3D-miljøer 
CIU har åbnet for tilmeldingen til en ny runde af Learning Factories, der denne gang har fokus på optimering af feedback i undervisningen, bringe praksis ind i klasselokalet og visualisere teori gennem 3D/360°-miljøer samt de læseudfordrede elevers læring og inklusion i undervisningen på EUD vha. podcast og film. Læs mere og tilmeld dig forårets Learning Factories her.
 

 

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev