Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 7-8 2020

 
 
 
 
 
 


Fusionsstop
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtalte mandag den 16. februar, at regeringen vil sætte et øjeblikkeligt stop for, at gymnasier, handelsskoler og erhvervsskoler kan slå sig sammen. Ministeren har sidenhen nuanceret udmeldingen med at det er et ”midlertidigt stop for fusioner” og at fusioner stadig er mulige, hvis ”(…) helt særlige forhold nødvendiggør en fusion eller spaltning kan skabe bedre uddannelsesmuligheder i tyndt befolkede områder, eller er et nødvendigt alternativ for en økonomisk udfordret institutions udbud."


Det er DEG’s holdning, at børne- og undervisningsministeren laver et værdimæssigt angreb på selvejet. Det er en indskrænkelse af, hvad bestyrelser og skoler for fremtiden kan beslutte. Ministeren åbner dog for, at fremtidige fusioner kan lade sig gøre under visse omstændigheder. Derfor vil sekretariatet holde tæt kontakt med ministeriet og politikere om det såkaldte fusionsstop. Og følge hvilken betydning udmeldingen har for fremtiden.


Navnegodkendelser  
Regeringen har besluttet, at ”det ved fremtidige navnegodkendelse skal sikres, at institutionens navn skal være dækkende og retvisende i forhold til institutionens aktiviteter”. Vurderingen vil for fremtiden ske med udgangspunkt både i institutionens primære udbud og placering. 


Rapport om kapacitetsstyring og elevfordeling
Ekspertgruppens arbejde med kapacitetsstyring og elevfordeling er færdiggjort. Rapporten er derfor blevet offentliggjort med en anbefaling om en klyngemodel.


DEG ønsker at bidrage til en bred uddannelsesdækning og en balanceret elevsammensætning ud fra følgende principper:

1. Elevernes frie uddannelsesvalg skal altid respekteres. Uanset om man vælger man hhx, htx eller stx, så skal man have den uddannelse man har valgt.
2. Elevernes frie skolevalg skal i videst muligt omfang opfyldes
3. Der skal flyttes færrest muligt elever


Grundlæggende mener DEG, at en fordelingsmodel skal understøtte stærke faglige, sociale og økonomisk bæredygtige udbud. Derfor må elevfordelingen ikke blive en foranstaltning til at opretholde institutioner, hvor der reelt ikke er et elevgrundlag.

DEG er ny partner i Røgfri Fremtid
Kræftens Bekæmpelse og Tryg Fonden har etableret partnerskabet ”Røgfri Fremtid”. Det er åbent for alle, og en lang række skoler, kommuner og organisationer har allerede tilsluttet sig.

Hver dag begynder 40 børn og unge på at ryge, - det vil vi være med til at forbygge. DEG opfordrer derfor alle medlemmer til at tage stilling til, hvorvidt man ønsker at bakke op om indsatsen mod rygning blandt børn og unge ved at blive partner i Røgfri fremtid. Der er ingen økonomiske omkostninger ved at blive partner, og man får adgang til ny viden, workshops og seminarer, netværk og branding. Du kan læse mere her.


Dispensation for 10-dages frist for udstedelse af digitale AMU-beviser
Det har været svært for mange skoler at gennemføre prøver i AMU, og DEG har derfor indledt en dialog med ministeriet og parterne om emnet. I forlængelse af denne dialog, er det blevet klart, at der tillige har været udfordringer med at udstede AMU-beviser i henhold til lovgivningen. Ministeriet har derfor besluttet, at der kan gives dispensation til de udbydere, der er ramt af problemerne. Se mere i brevet fra UVM.


Eksternt
I ugerne 9 og 10 vil alle landets erhvervsskoler og gymnasiet modtage en aflang pakke med en plakatudstilling om FN’s 17 verdensmål. Samtidig får skolerne e-learning og personlige fortællinger, der kan bruges i undervisningen.

Bygherre Foreningen, Byg med unge alliancen og DEG afholder en konference om "fede ungemiljøer på erhvervsskolerne" den 13. maj. Konferencen er for alle, som har interesse i erhvervsskolernes fysiske rum. Medlemmer af DEG deltager til medlemspris.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev