Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

KORT NYT FRA DEG UGE 9-10 2020

 
 
 
 
 
 


DM i Teknologi og Erhvervscase går i luften på mandag
På mandag åbner vi for tilmeldingen til DM i Teknologi og Erhvervscase 2020. Samtidig offentliggør vi virksomheden bag årets erhvervscase – og vi kan love, at der er tale om en højt profileret og landskendt organisation. Glæd jer til at se hvem der står bag årets case på mandag på www.deg.dk. Og husk at få tilmeldt jeres hhx- og htx- elever til årets vigtigste danmarksmesterskab

Husk frist for tilmelding til årsmødet den 10. marts 
DEG holder årsmøde den 21.-22. april på Odense Congress Center i Odense. Det overordnede tema for årsmødet 2020 er ”Kvalitet på erhvervsskolerne”. Her vil vi komme rundt i forskellige kroge af den virkelighed, som udbyderne af erhvervsrettede ungdoms, voksen- og efteruddannelse agerer i. Læs hele programmet og tilmeld dig senest den 10. marts på DEG’s hjemmeside

Venstre kritiserer ministerens forslag om prisloft på studieture
I et åbent samråd i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg den 27. februar kritiserede Venstre børne-og undervisningsmisteren for at være for detailregulerende i sit lovforslag om loft over studieture. Ellen Thrane Nørby stillede spørgsmålet ”Hvorfor har ministeren ikke tillid til, at uddannelsesinstitutionernes lærere, ledere og elever i fællesskab kan fastsætte et niveau for, hvad en studietur må koste”, som samtidig mener ”at loftet vil begrænse uddannelsesinstitutionernes internationale samarbejde”. Ministeren sluttede med at åbne for at nuancere forskellen mellem studieture og studieophold. Ministeren anerkendte desuden, at der er forskel på den økonomiske formåen afhængig af, om man er SU-modtager eller får elev-/lærlingeløn. Læs også DEG’s pressemeddelelse: Loft over studieture risikerer at ramme de forkerte.

Ministeren varsler ændringer i gymnasiernes selveje
Børne- og undervisningsmisteren Pernille Rosenkrantz-Theil (S) varsler opgør med gymnasiernes selvejet: “Vi er gået fra, at beslutninger om uddannelse er demokratisk bestemt, til at det kan blive afgjort af en bestyrelse, om der skal være en uddannelse et bestemt sted i landet. Det betyder, at skoler kan udkonkurrere hinanden ned under gulvbrædderne. Nu går vi ind i et årti, hvor der er mindre ungdomsårgange, og hvis ikke vi gør noget ved den her model og konkurrencen, så lukker ungdomsuddannelser mange steder i Danmark.”. DEG er uenige i ministerens udmeldinger og arbejder på at nuancere dem.

GF2-projekt på skinner
DEG er i samarbejde med 32 medlemsskoler i fuld gang med at tegne et portræt af GF2’erne og deres uddannelsesvalg. Formålet er at blive klogere på, hvem de er, hvorfor de har valgt en erhvervsuddannelse og dermed forhåbentlig få nogle svar, som erhvervsskolerne kan bruge i deres fremtidige rekruttering af de elever, der typisk er voksne og ikke kommer via GF1. De 32 skoler har foreløbig leveret svar fra 3.300 elever, som startede direkte på GF2 i januar. I juni foreligger delrapport for disse resultater, som så følges op af endnu et forløb i efteråret 2020.

Erhvervsskoler udbyder valgfag til folkeskolen
Sammen med Danske SOSU-skoler har DEG spurgt skolerne om udbud af de praktisk/musiske valgfag til folkeskolen. Spørgsmålene havde særligt fokus på de obligatoriske toårige forløb, som alle elever skal igennem i 7. og 8. klasse. Der kommer snarest yderligere information om undersøgelsen direkte til skolerne og på DEG.dk, ligesom emnet indgår i en workshop på DEG’s årsmøde den 21. april.


Direktørmøde i DEG-L
Direktørerne mødtes den 25. februar og diskuterede karakterskala, grundforløb på de gymnasiale uddannelser, elevfordeling, EUX og taxameterreform. I forhold til elevfordeling arbejder DEG på, at få klarlagt forhandlingsprocessen og spiller ind med vores bekymringer om klyngemodellen. Læs formand for DEG-L Ole Heinagers indlæg i Altinget her

Ny ferielov
Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Du kan læse mere om, hvilken betydning det har for din skole her.


Eksternt
Indstil en lærer, der kan noget særligt. Undervisningsprisen, som Politiken hvert år uddeler til dygtige lærere og undervisere fra grundskoler og ungdomsuddannelser. Der er tre hovedkategorier: Grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler. Hver kategori har tre priser. En hovedpris på 75.000 og to særpriser på 25.000. 

Nordeafonden støtter et projekt, hvor 13 erhvervsskoler udvikler undervisning, der skal fremme elevernes faglige stolthed. Projektets foreløbige resultater viser, at eleverne trives i disse nye undervisningsforløb.

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev