Del

Erhvervsskolerne foreslår basisuddannelser til flygtninge - så de kan blive klar til job

Basisuddannelserne skal gøre flygtninge klar til at møde det danske arbejdsmarked og tage udgangspunkt i eksisterende AMU-kurser.

Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler, mener det er oplagt at få erhvervsskolernes ekspertise i spil i forhold til at gøre flygtninge klar til job.

- Erhvervsskolerne har stor viden inden for områder som kompetencevurdering, opkvalificering, undervisning af tosprogede og virksomhedspraktik – og det er de brikker, vi har brug for at sætte i spil her og nu, når vi skal gøre flygtninge klar til job - og det kan erhvervsskolerne, siger Lars Kunov.

Danske Erhvervsskoler – Lederne har derfor udarbejdet et helt konkret forslag til, hvordan modellen af nye basisuddannelser til flygtninge kan sammensættes. Målet er, at gøre flygtningene klar til hurtigst muligt at komme ud i virksomhederne. I forslaget lægges der op til korte uddannelsesforløb, der består af moduler på forskellige niveauer i et tæt samspil mellem undervisning og praktik i virksomheder.
Se DE-L’s forslag her 

Erhvervsskoler underviser flygtninge i dag
En ny rundspørge, udarbejdet af Danske Erhvervsskoler, viser, at en række erhvervsskoler allerede har konkret erfaring med sprogundervisning og opkvalificering af flygtninge.

- Vores rundspørge viser, at 13 ud af 36 adspurgte erhvervsskoler allerede i dag gennemfører uddannelse af flygtninge. Det foregår i tæt samarbejde med kommunerne. Og 26 andre erhvervsskoler har vist interesse for at kunne træde til, så vi kan få løftet den store opgave, vi står med som land, siger Lars Kunov.
Læs mere om DE-L’s rundspørge blandt erhvervsskolerne


DE-L fik en opgave
Baggrunden for Danske Erhvervsskoler – Ledernes forslag om basisuddannelser udsprang af et møde tilbage i november 2015. Danske Erhvervsskoler-Lederne og en række andre aktører på uddannelsesområdet fik stillet en meget konkret opgave af uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen og minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.
Agendaen var klar: Hvad kan vi gøre for hurtigst muligt at gøre flygtninge parate til job eller uddannelse?

- Det kommer Danske Erhvervsskoler – Lederne derfor med et bud på nu. Det handler nytænkning og om at få flest mulige flygtninge ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse hurtigst muligt. Det er den eneste måde, vi undgår den klientliggørelse, der desværre har været resultatet af de seneste mange års indsats over for flygtninge, siger Lars Kunov.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K