Del

Integrationsprogram – tre-årigt

Kommunen skal tilbyde flygtninge og familiesammenførte et integrationsprogram.

Mål: hurtigst muligt selvforsørgende via beskæftigelse.

Det består af: Danskuddannelse Beskæftigelsesrettede tilbud: vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.

I gennemsnit 37 timer om ugen inkl. forberedelse.

Sprogskolerne er forpligtede til at tilbyde undervisning, der kan kombineres med arbejde. Danskuddannelsen skal kunne kombineres med fx virksomhedspraktik eller løntilskud. En flygtning, på integrationsydelse eller kontanthjælp, har pligt til at deltage i integrationsprogrammet og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Kilde: http://uibm.dk/Integration/integrationsprogrammet

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K