Del

K Nord underviser modtageklasser

I Lyngby har erhvervsskolen K Nord 65 elever i modtageklasser og underviser dermed de helt unge flygtninge (17-24 årige) i folkeskolepensum. Det er en succes, og målet er at få de unge videre i det ordinære uddannelsessystem.

I foråret sidste år fik K Nord en henvendelse fra Lyngby Taarbæk Kommune. Spørgsmålet var enkelt. Kan I stå for undervisningen af modtageklasser med unge flygtninge efter sommerferien?

- Vi takkede ja, da vi samtidig fik mulighed for at få nogle erfarne og dygtige sproglærere med fra den lokale sprogskole, fortæller Rikke Skov-Nielsen, rektor for EUD og AMU på K Nord i Lyngby.

Forud for etableringen af modtageklasserne inviterede K Nord fire andre kommuner til infomøde, hvor man diskuterede mulighederne for at samle unge flygtninge fra flere kommuner i samme klasser. Det var der så stor interesse for, at der i dag er venteliste til K Nords modtageklasser.

- Samarbejdet med rækken af kommuner har krævet, at vi satte os ind i mange nye procedurer og ny lovgivning, men det har ikke været en umulig opgave, og samlet set er vi glade for at kunne bidrage, siger Rikke Skov-Nielsen.

De unge flygtninge er topmotiverede

Undervisningen af de unge flygtninge er både ressourcekrævende og pædagogisk udfordrende, da eleverne kommer med meget forskellige forudsætninger. Derfor foregår undervisningen på små intensive hold med max ni elever på hver, og de går der på fuld tid, men det giver også gode resultater.

- Vi oplever eleverne er topmotiverede. De ved, at uddannelse er fremtiden for dem, så de suger til sig, er meget interesserede i at lære danskere at kende, og de lærer dansk i hurtigt tempo, forklarer Rikke Skov-Nielsen.

Målet er at gøre de unge klar til folkeskolens afgangsprøve og få dem videre i uddannelsessystemet.

- Og det skal nok lykkes. Vi er allerede i gang med at visitere dem videre. Nogle skal fortsætte hos os et år længere, nogle skal i 10. klasse, andre videre på en EUD eller en EUX, det afhænger selvfølgelig af den enkelte, fortæller Rikke Skov-Nielsen.

Økonomisk er modtageklasserne ikke en guldgrube for skolen, men K Nord er alligevel glade for modtageklasserne.

- Vi synes, det er en spændende og vigtig opgave, som vi gerne vil være med til at løse også fremadrettet, siger Rikke Skov-Nielsen.

Læs også interviewet med kommunaldirektør Søren Hansen fra Lyngby Taarbæk Kommune

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K