Del

Unge flygtninge skal hurtigt have tilbud som danske unge

Lyngby-Taarbæk Kommune har gode erfaringer med samarbejde med erhvervsskolen om en indsats for de 18-24-årige.

Landets kommuner står for at integrere de nye flygtninge, når det gælder introduktion til det danske samfund, skaffe bolig og ikke mindst støtte til et job. Lyngby-Taarbæk Kommune har gode erfaringer med samarbejde med erhvervsskolen om en indsats for de 18-24-årige, fortæller kommunaldirektør Søren Hansen.

I 2015 modtog Lyngby-Taarbæk Kommune nord for København 84 flygtninge, og to tredjedele af dem var fra Syrien. 32 var børn og unge under 18 år og 15 var mellem 18 og 25 år. Disse børn og unge skal primært have et massivt fokus på uddannelse helt fra starten, mener kommunaldirektør Søren Hansen.

Derfor er han også glad for det samarbejde, Lyngby-Taarbæk Kommune har indledt med K Nord, hvor de 18-24-årige undervises i modtageklasser med dansk, matematik og engelsk. Formålet er helt klart at få de unge videre i det ordinære danske uddannelsessystem.

- Det er meget vigtigt, at de går på en skole som K Nord med andre unge, hvor de møder dem og deres hverdag, så de hurtigst muligt bliver klar til at få samme tilbud som danske unge. Vi ser erhvervsuddannelserne som velegnede uddannelser for størstedelen af disse unge og arbejder også på at styrke vores samarbejde med flere erhvervsuddannelser, siger kommunaldirektøren.

Alle flygtninge skal tilbydes et treårigt integrationsforløb og for de voksne flygtninge i kommunen gælder først og fremmest, at en hurtig tilknytning til en arbejdsplads kombineret med danskundervisning er vejen til integration.

- Vi har nogle gode virksomheder i kommunen, som tager opgaven på sig og gerne vil have dem i praktik. Og det er helt afgørende at give dem kontakt til virksomhederne. Det handler i høj grad om at lære dansk og samtidig få struktur på sin hverdag. Giv dem normalitet, så vidt det er muligt! Selv om det kan være svært, hvis de venter på en fast bolig og at få deres familie hertil, siger Søren Hansen.

Mange af de lokale virksomheder i Lyngby-Taarbæk er højteknologiske og højt specialiserede, og de har derfor behov for, at Danmark fortsat er åbent for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Derfor medvirker de også gerne til at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked. I 2016 har Lyngby-Taarbæk Kommune en kvote på 198 flygtninge, som i de kommende år forudses at blive til 500, når flygtningene får ret til familiesammenføring. Derfor bliver den kommunale integrationsopgave også noget større de kommende år, og der er brug for at skabe gode samarbejdsrelationer, som også kan bruges, når der er flere flygtninge.

Søren Hansen lægger ikke skjul på, at det er kommunens store udfordring at få de voksne flygtninge gjort jobklar i løbet af tre år. - Hvis det ikke lykkes, ligger der potentielt en stor forsørgerbyrde, og så kommer det til at gøre meget ondt i kommunekassen.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K