Del

35 syrere på AMU-kursus

- Nu er de klar til at svejse og køre truck i Holstebro og omegn.

På Mercantec i Viborg har man rigtig god erfaring med at uddanne syriske flygtninge på AMU-kurser. Skolen har netop kørt tre AMU-forløb af 10-17 dages varighed, og 35 syrere er nu klar til at svejse og køre gaffeltruck. De syriske flygtninge er visiteret til AMU-kurserne fra jobcenteret i Holstebro Kommune.

- Det har været en meget positiv oplevelse at køre AMU-forløb med syrerne. De er meget motiverede, positive, nysgerrige og vidensøgende, fortæller Marianne Bukh Villesen, uddannelses- og markedschef på Mercantec.

Helt konkret blev syrerne undervist på AMU-kurserne med hjælp fra en tolk.

AMU og sprogundervisning i kombination

På Mercantec har man planer om fremadrettet at kombinere erhvervsintroducerende AMU-forløb med sprogundervisning.

- Vi er i tæt dialog med sprogskolerne i Viborg kommune. Vores ide er, at sproglærerne skal flytte en del af sprogundervisningen herud på erhvervsskolen, så kursisterne taler dansk om svejseopgaverne, mens de udfører dem. Så lærer flygtningene det dansk, de har brug for for at kunne begå sig på arbejdspladsen. Det tror vi er meget relevant for den enkelte flygtning sammenlignet med at sidde i en sprogklasse og tale om H.C. Andersen, siger Marianne Bukh Villesen.

Erhvervsskolerne har en vigtig rolle

Marianne Bukh Villesen mener, erhvervsskolerne har en vigtig rolle at spille i forhold til at gøre den store gruppe af flygtninge klar til uddannelse og job og derigennem integration.

- På erhvervsskolerne har vi har en stor viden om det lokale samspil mellem uddannelse, arbejdsmarked og virksomheder, og det er den viden, vi skal sætte i spil, når vi skal hjælpe flygtningene på vej. Sammen med virksomhederne kan vi gøre flygtningene arbejdsmarkedsparate - for det er gennem job og selvforsørgelse, at de bliver integreret og kommer videre med deres liv, siger Marianne Bukh Villesen.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K