Del

Tietgen: Først job - så danskundervisning

På Tietgen i Odense har man opkvalificeret flygtninge og gjort dem arbejdsmarkedsparate siden 1996. Tietgen fremhæver særligt en erfaring: ”Danskundervisning fører ikke til job, men job fører til gode danskkundskaber".

Der undervises flygtninge i tre forskellige spor på Tietgen. Der tilbydes: Jobkurser der inkluderer virksomhedspraktik, realkompetencevurderingsforløb og FVU for tosprogede. Men overordnet set er Kim Larsen, uddannelseschef på Tietgen, ikke i tvivl om, hvad der virker bedst i forhold til at gøre flygtningene klar til det danske arbejdsmarked.

- Praktik i jobrelevante virksomheder kombineret med undervisning i danske arbejdsmarkedsforhold er det, der giver de bedste forudsætninger for at komme ind på arbejdsmarkedet. Det viser vores evalueringer og udviklingsprojekter, vi har kørt gennem årene.
 - Danskundervisning fører ikke til job, men job kombineret med struktureret dansklæring fører til gode danskkundskaber, siger Kim Larsen.

Jobkurser med praktik

- Når flygtninge har fået tildelt opholdstilladelse, skal de undervises i dansk typisk på en kommunal sprogskole to dage om ugen. I forlængelse af sprogskolernes danskundervisning tilbyder vi det, vi kalder jobkurser. De finansieres af den kommune, hvori flygtningene bor. Et jobkursus består af to dele: En del helt konkret undervisning i det danske arbejdsmarked og en del jobrettet praktik i en relevant virksomhed, fortæller Kim Larsen.

Tietgen har haft den opgave i mere end 20 år, og lige nu øges aktiviteten.

- Vi er erfarne i, hvad der virker bedst, og synes selv, vi har pæne resultater. Mellem 40-50 % af vores kursister kommer videre i job eller uddannelse, siger Kim Larsen.

Realkompetencevurdering, FVU og IDV

Tietgen tilbyder også realkompetencevurdering af flygtninge. Det består sædvanligvis i et forløb på et par uger og foregår på skolen.

- Vi tester særligt flygtningenes IT- kundskaber, og så hjælper vi med at få anerkendt uddannelser fra deres hjemlande fx som sygeplejerske, ingeniør eller læge. Det er nemlig ikke let at få anderkendt en udenlandsk uddannelse her i Danmark, siger Kim Larsen.

Derudover tilbyder Tietgen danskundervisning bestående af FVU for tosprogede, og IDV kurser tilrettelagt ud fra kommunernes og flygtningenes specifikke behov, hvilket er en anden form for sprogundervisning end den, som tilbydes på sprogskolerne.

- Det kan fx være en kommune, der køber et forløb hos os fx hen over en sommerferie, hvor de ønsker at løfte en særlig gruppe. Vi samarbejder løbende med en række kommuner fx Odense, Nordfyns, Assens, Kerteminde og Nyborg Kommune. Derudover tilbyder vi almindelige FVU-undervisning.

På de almindelige FVU-kurser kommer nogle flygtninge på eget initiativ, men de fleste bliver visiteret af deres hjemkommune.
- En del af det foregår som aftenskole, og alene i 2014 havde vi lige omkring 600 elever igennem på danskkursus og jobrettede forløb, siger Kim Larsen.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K