Del

Fokus på kvalitetsmålinger

Nyt udvalg skal have fokus på kvalitetsmålinger.

Kvalitetsmål er et styringsværktøj, der bliver mere og mere fremtrædende i uddannelsessektoren. DE-L har derfor etableret et nyt udvalg, der skal beskæftige sig med kvalitetsmålinger.

Udvalget skal være erhvervsskolernes og Undervisningsministeriets sparringspartner i forhold til udvikling og implementering af kvalitetsmålinger på de erhvervsrettede uddannelser. Formålet med udvalget er at sikre, at nationale og lokale kvalitetsmålinger bidrager positivt til sektorens udvikling. Udvalget skal arbejde for, at erhvervsskolerne får gode rammer til at arbejde med kvalitetsmål og at fokus holdes på resultater frem for proces.

Udvalget er blevet etableret i foråret 2014 og har i første omgang kvalitetsmål i EUD-reformen som indsatsområde. Udvalget vil fremadrettet have fokus på kvalitetsmålinger inden for foreningens øvrige uddannelsesområder. Direktør, Ole Heinager er formand for udvalget.

Se Effekt og Evalueringsudvalget her:

 • Adgangskrav mv.: Mette Tram Pedersen & Finn Karlsen
 • Den kombinerede ungdomsuddannelse: Finn Karlsen, Lars Vesløv & Carsten Jakobsen
 • EUD10: Carsten Jakobsen & Lars Vesløv
 • EUV: Kirsten Holmgaard & Annette Lauridsen
 • EUX-teknisk: Michael Johansson & Mette Tram Pedersen
 • GF1: Mette Tram Pedersen, Kirsten Holmgaard & Annette Lauridsen
 • GF2: Mette Tram Pedersen & Morten Emborg
 • Kvalitet og dokumentation: Tøger Kyvsgaard, Michael Johansson & Mette Tram Pedersen
 • Merkantil inkl. EUX: Morten Emborg, Kirsten Holmgaard & Hans Henning Nielsen
 • Praktikpladser og praktikcentre: Morten Emborg, Tøger Kyvsgaard & Kirsten Holmgaard
 • Uddannelsesgarantien: Tøger Kyvsgaard & Finn Karlsen
 • Vejledning: Lars Vesløv, Mette Tram Pedersen & Annette Lauridsen  

Udvalget betjenes af konsulent Stine Sund Hald.

Tilbage til nyhedsbrevet

 • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
 • Ny Vestergade 17, 2. sal
 • 1471 København K