Del

Nye medlemmer og nyt formandsskab i DE-B's bestyrelse

Bestyrelsen for DE-B har netop holdt det første og konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, efterfulgt af et strategiseminar.

DE-B's nyvalgte bestyrelse var samlet til konstituerende møde den 19. maj i København. På dagsordenen var blandt andet valg af ny formand og næstformand. Formand blev Per Påskesen fra Dansk Metal, der også er bestyrelsesformand på TEC. Næstformand blev Ib Haahr, DI og bestyrelsesmedlem på AMU Fyn.

FU
Bjarne Høpner, Københavns Tekniske Skole, og Søren Sørensen, Tradium, blev begge genvalgt til at sidde forretningsudvalget  sammen med formand og næstformand.

Den samlede bestyrelse ser nu således ud:
Formand Per Påskesen, TEC; Næstformand Ib Haahr, AMU Fyn; Kim Simonsen, Erhvervsskolen Nordsjælland; Søren Sørensen,Tradium; Ernst Lykke Nielsen, Niels Brock; Karin Østerby, Uddannelsescenter Holstebro: Christian Grønnemark, Handelsskolen København Nord; Ejner K. Holst, Den Jydske Håndværkerskole; Bjarne Høpner, Københavns Tekniske Skole; Henrik Fugmann, TEC; Jorun Bech, Roskilde Handelsskole; Søren Kjærsgård, EUC Nordvestsjælland; Peter Andreasen, Zealand Business College; Michael Mathisen, EUC Vest; Arne Christensen, Københavns Tekniske Skole; Karina Rathnov, Roskilde Tekniske Skole.

Strategiseminar for 2014-15
Den nye bestyrelse diskuterede strategi for 2014-15 og besluttede sig for følgende fire overordnede indsatsområder:

Indsatsområde 1: Implementering og kvalitetssikring af EUD-reformen

Indsatsområde 2: Erhvervsskolernes og de erhvervsrettede uddannelsers image

Indsatsområde 3: Fortsat professionalisering af bestyrelsesarbejdet

Indsatsområde 4: Institutionsstruktur og udvikling

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K