Del

Tre hurtige til formanden

Vi ønsker Per Påskesen tillykke med valget som formand for DE-B, og spørger ham om, hvad han ser som DE-B's vigtigste opgave det kommende år:

1. Hvad ser du som DE-B’s vigtigste opgave det kommende år?
”Det bliver, at sørge for at få implementeret EUD-reformen og sikre, at vi når de kvalitetskrav, der bliver stillet til os i sektoren”.

2. Hvad bliver DE-B’s største udfordring?
”At få reform-implementeringen til at gå hånd i hånd med OK13, så vi får skabt et resultat til fordel for eleverne. I den forbindelse appellerer jeg til et konstruktivt samarbejde med alle parter”.

3. Kommer medlemmerne til at mærke, at der sætter sig en ny mand i formandsstolen?
”Ja selvfølgelig – ikke to formænd er ens :-)
Jeg lægger stor vægt på at udnytte samarbejdet arbejdsmarkedets parter imellem, og samarbejdet med de øvrige interessenter omkring de erhvervsrettede uddannelser”. 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K