Del

Stigende behov for pædagogisk ledelse

På erhvervsuddannelserne er der et stigende behov for, at ledere bliver mere synlige både i lærerteamene og i undervisningslokalet. Det viser en ny undersøgelse fra EVA, der har set på, hvorfor ledelse er så vigtig.

”Både lærere og ledere i undersøgelsen efterlyser mere af den såkaldte pædagogiske ledelse, bl.a. fordi den mere heterogene elevgruppe stiller større krav til undervisningen end tidligere,” siger specialkonsulent Bo Söderberg, der står bag EVA’s undersøgelse.

Nye krav til ledere på erhvervsuddannelserne
EVA’s undersøgelse peger på, at kravene til, hvad en leder på en erhvervsuddannelse skal kunne, har ændret sig de senere år. Tidligere beskæftigede lederne sig især med de økonomiske rammer og driften af uddannelserne. I dag er der behov for, at lederne fokuserer meget mere på kerne-opgaven, nemlig undervisningen og elevernes læring. ”Der er brug for ledere, der definerer det strategiske ståsted for pædagogikken og undervisningen på skolen. Men de skal altså også kunne gå helt tæt på og kunne støtte lærerne i den konkrete undervisning,” siger Bo Söderberg.

Læs hele pressemeddelelsen og download rapporten på EVA's hjemmeside

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K