Del

Antorini: Sammen skal vi fortælle den positive historie om erhvervsuddannelserne

Forsamlingen takkede for en god reform og en engageret undervisningsminister, da Christine Antorini holdt oplæg for årsmødedeltagerne. Hun fremhævede nødvendigheden af, at skolerne trækker i arbejdstøjet, og alle bakker op om at fortælle den gode historie om de erhvervsfaglige uddannelser.

Allerede inden EUD-reformen er trådt i kraft, har der været fremgang i søgetallene til de erhvervsfaglige uddannelser. Nu gælder det om at holde fast i den gode historie og arbejde for, at de unge oplever erhvervsskolen som et uddannelsessted med faglige ambitioner.

- Jeg tror, at vi har en mulighed for at gøre noget sammen nu, som vi i virkeligheden ikke har kunnet i mange år, pointerede undervisningsminister Christine Antorini fra talerstolen i Aalborg Kongres og Kulturcenter.

Den offentlige debat har de senere år været fuld af negative historier om erhvervsuddannelserne, men nu er det ved at vende. Og nu gælder det om at få den positive samfundsdagsorden til at fylde: Vi er et viden- og produktionssamfund, hvor der virkelig er brug for, at mange topdygtige unge uddanner sig inden for hele viften af erhvervsuddannelser.

- Og det er da fantastisk, at bare det at italesætte det i sig selv er med til, at flere unge opdager erhvervsuddannelserne, sagde Antorini. 

- Det har vi en fælles opgave om at holde fast i, for det er i virkeligheden en fantastisk historie at fortælle de unge, at med en gennemført erhvervsuddannelse har man de bedste kort på hånden: Man kan få job, tjene penge, og man kan læse videre og dreje sin uddannelse i en lidt anden retning.

Christine Antorini talte endvidere om den røde tråd, der går fra folkeskolereformen til EUD-reformen. Med det nye fokus på at gøre de teoretiske fag praktiske og anvendelsesorienterede i folkeskolen, så vil eleverne møde erhvervsskolernes fag langt mere konkret end tidligere.

De unge skal allerede i 7.-8. klasse kunne danne sig et overblik over erhvervsuddannelserne og vide, at der er erhvervsuddannelser, som de kan vælge og med sindsro regne med at kunne færdiggøre. Når de begynder på erhvervsskolen skal de mødes af et ungt og fagligt ambitiøst miljø, hvor de har mulighed for at prøve forskellige veje, inden de vælger retning.

- Men det skal være sådan, at de unge, der starter hos jer, de kan og vil det, der skal til, understregede Christine Antorini og tilføjede, at både de unge og de voksne vil blive mødt af de samme krav om faglighed og motivation.

- I får travlt, ja – det gør I. Det gør vi også i ministeriet, sluttede undervisningsministeren.

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K