Del

Corydon: Klokkeklar sammenhæng mellem erhvervsuddannelser og vækst


Erhvervsuddannelserne spiller en afgørende rolle for samfundets produktivitet. Uddannelsernes fulde potentiale er ikke udnyttet endnu, men med EUD-reformen og de nye arbejdstidsregler er rammerne sat for at løfte kvaliteten på erhvervsskolerne. Sådan lød pointen, da finansminister Bjarne Corydon besøgte årsmødet.

- Jeg er udmærket klar over, at reformen stiller store krav om omstilling for jer og jeres medarbejdere. Jeg håber og tror, at I vil klø på med krum hals, så vi kan få bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Det vil være til gavn for den enkelte elev og til gavn for samfundet som helhed, sagde Bjarne Corydon til de cirka 600 deltagere ved Danske Erhvervsskolers årsmøde.

Finansministeren understregede, at erhvervsuddannelserne har meget at bidrage med, når det gælder fremtidens vækst og produktivitet.

- Der er en klokkeklar sammenhæng mellem en erhvervsfaglig uddannelse og vækst, konstaterede han.

EUD-reformen skal nu bl.a. være med til at sikre, at flere folkeskoleelever vælger en erhvervsuddannelse og gennemfører den. Bjarne Corydon fremhævede aftalens bredde, og tilhørerne takkede for de nye rammer.

Da salen fik mulighed for at stille spørgsmål, blev der både spurgt ind til omstillingspuljen, VEU-milliarden og ikke mindst taksameterforskellene mellem de 3 gymnasieretninger. Argumenterne for en udligning lovede Bjarne Corydon at skrive sig bag øret, og skolelederne og bestyrelsesmedlemmerne lovede at gøre deres ypperste for at EUD-reformen bliver en succes.

Læs hele talen her

 

 

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K