Del

Next step gymnasiereform?

Et af hovedformålene med erhvervsuddannelsesreformen er at flytte elever fra de gymnasiale uddannelser over i erhvervsuddannelserne. Men hvor mange skal flyttes? Og hvordan vil politikerne sikre det sker? Vil de lave skrappe adgangsbegrænsninger til de gymnasiale uddannelser, højne de faglige krav i uddannelserne, eller hvad?
Disse var blot nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret, da René van Laer, direktør på København Nord, faciliterede den politiske paneldebat i workshop 8 på årsmødet. Fire uddannelsesordførere havde taget i mod opfordringen til at deltage, og de blev mødt med nærgående spørgsmål både fra både René van Laer og fra salen.

Politikerne var: Alex Ahrendtsen (DF), Ane Halsboe-Jørgensen (S), Peter Juel Jensen (V) og Rosa Lund (Ø).

Alex Ahrendtsen (DF) var den, der var klarest i retorikken omkring adgangsbegrænsninger til gymnasieuddannelserne: Jeg mener, 7 skal være adgangskrav til gymnasiet. Det vil mindske andelen af unge, der går gymnasievejen med 46 procent. De skal ta’ en eud eller en eux i stedet for, sagde Alex Ahrendtsen.

Ane Halsboe-Jørgensen (S) var ikke enig: Vi ønsker ens karakterkrav til eud og gymnasierne. Vi vil ikke holde nogle unge ude fra at kunne uddanne sig, og derfor vil vi også sikre adgang til uddannelse i hele landet, sagde Ane Halsboe-Jørgensen.

Rosa Lund (Ø)forholdt sig til taxameterdiskussionen: Lad os dog holde op med at diskutere adgangskrav. Jeg vil hellere diskutere indhold på uddannelserne og taxametre, sagde Rosa Lund.

Peter Juul Jensen (V) ville også gerne diskutere taxametre: Skulle vi ikke hellere overlade det til skolerne selv at bestemme, hvem de optager? Og så vil jeg meget gerne være med til at kigge på taxametrene, men glem alt om, at der samlet set vil blive tilført flere penge til uddannelsesområdet, afsluttede Peter Juul Jensen. 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K