Del

Kvalitet i praktikcentre

I april gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af erhvervsskolernes erfaringer med de nye praktikcentre. Undersøgelsen har fokus på hvilke udfordringer, barrierer og erfaringer skolerne har gjort sig og hvordan kontakten til virksomhederne fungerer, og hovedkonklusionerne blev fremlagt på årsmødet af uddannelsesdirektør Morten Emborg, ZBC.

Særligt det intensiverede opsøgende arbejde overfor virksomhederne var temaet for årsmøde-workshoppen og her fungerede praktikkonsulent fra Region Hovedstaden, Morten Larsen, som virksomhedernes stemme i forhold til praktikcentrene.

40 praktikcentre deltog i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 80. Hovedparten - 80 pct. prioriterer arbejdet med at skaffe del-, rest- og brikaftaler meget højt. 85 pct. har sat nye mål for virksomhedsindsatsen og bl.a. ansat flere praktikpladskonsulenter og større fokus på virksomhedsrådgivning. Langt de fleste praktikcentre har også arbejdet med at udvikle deres image ved bl.a. at besøge eleverne på grundforløbene og styrket kommunikationen omkring praktikcentrene med fokus på både virksomheder, eleverne og deres forældre.

Læs hele undersøgelsen her

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K