Del

DE-L repræsentantskabsmøde 2014

Danske Erhvervsskoler-Lederne holdt som vanligt repræsentantskabsmøde umiddelbart forud for årsmødet, som denne gang blev holdt i Aalborg kongrescenter. Repræsentantskabet skulle kun tage stilling til et enkelt forslag og det blev vedtaget, nemlig finansiering af projekt om markedsgørelse af de studieadministrative systemer, hvor bestyrelsen lagde op til en midlertidig kontingentforhøjelse på 10 kr. pr. årselev samt hensættelse fra 2013 på 225.000 kr.

Kontingentet for 2015 fastholdes på samme niveau som 2014, så den samlede kontingentopkrævning bliver på ca. 5,9 mio. kr. i 2015.

Peter Amstrup blev genvalgt som formand frem til 2016 uden modkandidater. Til DE-L’s bestyrelse blev valgt Hans Chr. Jeppesen, EUC Nordvest, Michael Kaas-Andersen, Selandia, Ole Heinager, KTS og René van Laer, Handelsskolen København Nord. Derudover består bestyrelsen af næstformand Peter Enevold, Henrik Toft, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Frank Tonsberg, EUC Nordvestsjælland, og Neil Jacobsen, EUC Nord. Suppleanter er Gitte Nørgaard, Århus Købmandsskole, og Astrid Dahl, EUC Sjælland.


Læs referatet fra repræsentantskabsmødet her

Læs formandens mundtlige beretning her

Download hæftet fra repræsentantskabsmødet her. Deri findes bl.a. bestyrelsens skriftlige beretning

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K