Del

Slides fra workshop på årsmødet

Workshop-Kolonne A

Workshop 2: De voksnes vej ind i de erhvervsrettede uddannelser
Lisbeth Bang Thorsen, UVM.
Kirsten Holmgaard, mercantec.

Workshop 3: Den nye merkantile EUX
Slides

Workshop 4: Folkeskoleeleverne skal klædes på til at vælge en erhvervsuddannelse.
Søren Sandahl fra Region Hovedstaden.
Helle Seliger, Herlev Byskole
.

Workshop 6: Kompetenceudvikling af erhvervsskolernes medarbejdere og ledere
Indledningen
Hanne Pontoppidan, Uddannelsesforbundet
Michael Kaas, Selandia
Lars Mortensen, UVM

Workshop 7: Produktion i Danmark
Hanne Sapiro, Teknologisk Institut

Workshop 8: Uddannelse i fremtidens beskæftigelsesindsats
Vibeke Jensen, Aarhus kommune

 

Workshop-Kolonne B

Workshop 2: 10. klasse på erhvervsskolen - efter reformen
Carsten Jacobsen, Learnmark
Tina Steinbrenner, Erhvervsskolen Nordsjælland

workshop 4: Hvor er AMU på vej hen?
Anne Bruvik-Hansen, LO: Hvor er AMU på vej hen
Kjeld Møller Pedersen, formand for VEU-rådet

Workshop 5: EUD-reformen - for bestyrelsesmedlemmer
Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler

Workshop 6: Digitale kompetencer - er det svaret i en reformtid?
Reimer Irvang, Aalborg Universitet

Workshop 8: Next stop gymnasiereform?
René van Laer, København Nord

 

Læringskolonner:
Arkitektur og pædagogik
En skole du ikke vil hjem fra

Motivationskrise blandt unge?
Tilde Mette Juul, CEFU

Den nye ledelsesopgave for bestyrelser og ledelser i lyset af OK13
Stefan Herman, professionshøjskolen Metropol

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K