Del

AMU kvalitetssikres

Danske Erhvervsskoler - Lederne har i 2014 etableret et AMU audit netværk, hvor erhvervsskolerne arbejder sammen om kvalitetssikring af AMU. Formålet med netværket er at skabe vidensdeling imellem skolerne med fokus på at skabe ensartede fortolkninger af AMU regelgrundlaget og styrke kvaliteten i udbud og gennemførsel af AMU.

Hvem er med?

DE-L har inviteret alle foreninger og skoler, som udbyder AMU til at indgå i netværket. Ved etableringen af netværket i januar 2014 deltager:

·         53 erhvervsskoler, dvs. alle merkantile og tekniske skoler samt kombinationsskoler - kun 3 skoler er ikke med.

·         3 AMU-centre

·         4 SOSU skoler

·         3 VUC-centre

·         1 landbrugsskole

Det lokale samarbejde er etableret omkring de 13 VEU-center geografier, og da to sjællandske VEU-centre har slået sig sammen om kvalitetsarbejdet, er der i alt 12 lokale skolesamarbejder.

Hvordan arbejder de?

Skolerne taget udgangspunkt i de samme værktøjer, AMU tjeklister. Tjeklisterne er udarbejdet af en arbejdsgruppe og korrigeret efter et fælles seminar for alle erhvervsskoler og efter en drøftelse med Undervisningsministeriet, som bakker op om initiativet. De fælles værktøjer skaber et ensartet grundlag for erfaringsudveksling om kvalitetsudvikling af AMU og udbredelsen af et kvalitetssystem til alle skoler.

Der er fem AMU audit tjeklister:

·         for administrative funktioner

·         til undervisningen på AMU-kurser

·         til individuel kompetencevurdering

·         for udlagt undervisning

·         til uanmeldt audit

Lokalt har de samarbejdende skoler tilrettelagt arbejdet med erfaringsudveksling forskelligt, og der er følgende tendenser:

·         Nogle skolesamarbejder, har valgt at fokusere på de enkelte skolers etablering af eget kvalitetssystem med intern audit på egen skole og fælles erfaringsudveksling med de andre skoler

·         Andre har på forhånd valgt en to-trins model med ekstern audit mellem skolerne som målsætning, mens man starter med at høste erfaringer med intern audit på egen skole

·         Endelig har nogle valgt at iværksætte ekstern audit fra initiativets start.

Hvad er DE-L’s rolle?

DE-L arrangerer et årligt seminar for alle skoler, som indgår aktivt i netværket. DE-L tager ligeledes initiativ til kontinuerlig udvikling af tjeklister på baggrund af skolerens erfaringer og eventuelle lovgivningsmæssige ændringer af regelgrundlaget og stiller disse materialer til rådighed på DE-L’s hjemmeside.

Link til hjemmeside om AMU audit netværket.

 

Mie Poulsen, Uddannelseskonsulent

Danske Erhvervsskoler - Lederne har i 2014 etableret et AMU audit netværk, hvor erhvervsskolerne arbejder sammen om kvalitetssikring af AMU. Formålet med netværket er at skabe vidensdeling imellem skolerne med fokus på at skabe ensartede fortolkninger af AMU regelgrundlaget og styrke kvaliteten i udbud og gennemførsel af AMU.

Hvem er med?
DE-L har inviteret alle foreninger og skoler, som udbyder AMU til at indgå i netværket. Ved etableringen af netværket i januar 2014 deltager:

·         53 erhvervsskoler, dvs. alle merkantile og tekniske skoler samt kombinationsskoler - kun 3 skoler er ikke med.

·         3 AMU-centre

·         4 SOSU skoler

·         3 VUC-centre

·         1 landbrugsskole

Det lokale samarbejde er etableret omkring de 13 VEU-center geografier, og da to sjællandske VEU-centre har slået sig sammen om kvalitetsarbejdet, er der i alt 12 lokale skolesamarbejder.

Hvordan arbejder de?
Skolerne taget udgangspunkt i de samme værktøjer, AMU tjeklister. Tjeklisterne er udarbejdet af en arbejdsgruppe og korrigeret efter et fælles seminar for alle erhvervsskoler og efter en drøftelse med Undervisningsministeriet, som bakker op om initiativet. De fælles værktøjer skaber et ensartet grundlag for erfaringsudveksling om kvalitetsudvikling af AMU og udbredelsen af et kvalitetssystem til alle skoler.

Der er fem AMU audit tjeklister:

·         for administrative funktioner

·         til undervisningen på AMU-kurser

·         til individuel kompetencevurdering

·         for udlagt undervisning

·         til uanmeldt audit

Lokalt har de samarbejdende skoler tilrettelagt arbejdet med erfaringsudveksling forskelligt, og der er følgende tendenser:

·         Nogle skolesamarbejder, har valgt at fokusere på de enkelte skolers etablering af eget kvalitetssystem med intern audit på egen skole og fælles erfaringsudveksling med de andre skoler

·         Andre har på forhånd valgt en to-trins model med ekstern audit mellem skolerne som målsætning, mens man starter med at høste erfaringer med intern audit på egen skole

·         Endelig har nogle valgt at iværksætte ekstern audit fra initiativets start.

Hvad er DE-L’s rolle?
DE-L arrangerer et årligt seminar for alle skoler, som indgår aktivt i netværket. DE-L tager ligeledes initiativ til kontinuerlig udvikling af tjeklister på baggrund af skolerens erfaringer og eventuelle lovgivningsmæssige ændringer af regelgrundlaget og stiller disse materialer til rådighed på DE-L’s hjemmeside.

Link til hjemmeside om AMU audit netværket.

 

Mie Poulsen, Uddannelseskonsulent

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K