Del

Fortolkning af IEU-formuleringen – ”fysisk tilstede”

På baggrund af en række spørgsmål om den præcise fortolkning af begrebet ”fysisk tilsted” fra skolerne, har vi modtaget følgende tekst fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen:

Det er i forbindelse med opgørelse af tilskudsberettiget aktivitet på henholdsvis på skolepraktik og på kostafdeling fastsat, at en elev ”...indgår i opgørelsen af tilskudsberettiget aktivitet for den pågældende uge, når institutionen har konstateret, at eleven er fysisk til stede på tælledagen …” .

For skolepraktik betyder reglen, at det i løbet af tælledagen (onsdag) skal konstateres, om eleven er til stede i den skolepraktikaktivitet, eleven skal deltage i.

For kostafdelingsaktivitet betyder reglen, at det i løbet af tælledagen (tirsdag) skal konstateres, om eleven er til stede på kostafdelingen.

Den enkelte skole kan understøtte indsamling og opbevaring af information om konstateret tilstedeværelse ved etablering af administrative rutiner, som er tilpasset de respektive aktiviteter, og som kan indgå som et naturligt led i den eksisterende kontakt mellem skolen og skolepraktikeleven henholdsvis mellem skolen og kostafdelingseleven.

Det er derfor op til den enkelte skole, at indføre et system, som konstaterer, at eleven er tilstede på kostafdelingen eller i skolepraktikken indenfor henholdsvis tirsdagsdøgnet eller onsdagsdøgnet. Det kan være et afkrydsningsskema, nøglekortslogs eller andre systemer, som den enkelte skole finder effektivt. 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K