Del

Nye momsregler

Danske Erhvervsskoler har fået Deloitte til at vurdere de nye momsregler i forbindelse med køb af mobiltelefoner, bærbare pc’ere, tablets mv.

Det er  Deloittes opfattelse, at erhvervsskolerne generelt er omfattet af de nye regler om omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, bærbare pc’ere, tablets mv.Det er Deloittes indtryk, at alle erhvervsskoler har indtægtsdækket virksomhed, eller i øvrigt har salg til eksterne parter f.eks. i form af deltagerbetaling.

Erhvervsskoler, der foretager salg af varer eller ydelser, anses momsmæssigt som afgiftspligtige personer og vil derfor være omfattet af de nye regler. Bemærk i denne forbindelse, at det ikke er afgørende, om salget er momspligtigt eller momsfrit, men at det alene er afgørende, at skolen foretager et salg. Erhvervsskoler, der er omfattet af de nye regler, vil fra 1. juli 2014 modtage fakturaer uden pålagt moms, når de køber mobiltelefoner, bærbare pc’ere, tablets mv. fra erhvervsleverandører. Købes det omfattede udstyr fra detailhandlere (dvs. sælgere, der overvejende sælger de pågældende typer af varer til private), vil der fortsat være pålagt moms på købsfakturaen. Hvis der er erhvervsskoler, der ikke har indtægtsdækket virksomhed eller andre former for salg, men som udelukkende har indtægter i form af tilskud fra UVM mv., vil disse skoler ikke være omfattet af de nye regler. Disse skoler vil derfor fortsat modtage momsbelagte fakturaer ved køb af det omfattede elektroniske udstyr, også ved køb fra erhvervsleverandører. I forbindelse med lovændringens behandling i Folketinget har Skatteministeriet besvaret et spørgsmål om, hvordan lovændringen rammer offentlige institutioner, hvilket vil sige institutioner, der er fuldt omfattede af forvaltningsloven og offentlighedsloven. Besvarelsen har givet anledning til en vis usikkerhed mht. om offentlige institutioner er omfattet af de nye regler. Skatteministeriet arbejder pt. på et styresignal, der forhåbentlig vil være med til at fjerne denne usikkerhed. Dette ændrer dog ikke på, at det, som det fremgår af ovenstående, er Deloittes opfattelse, at erhvervsskoler, der har indtægtsdækket virksomhed eller andet salg, er omfattet af de nye regler. Dette har både baggrund i de almindelige momsregler og i de uformelle oplysninger, som Deloitte har modtaget fra SKAT omkring, hvad det kommende styresignal vil indeholde. 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K