Del

Nyt fra Effekt- og Evalueringsudvalget

I begyndelsen af juli holdt udvalget sit første officielle udvalgsmøde. Det primære fokus på mødet var de fire klare mål og de kvalitetsindikatorer, der er den del af den nye EUD-reform.

Udvalget er i tæt dialog med Undervisningsministeriet omkring de data, der skal bruges til indikatorerne, den tekniske indsamling samt, hvordan indikatorerne kan spille sammen med erhvervsskolernes nuværende kvalitetssystemer.

I den forbindelse bliver der, i EUD- reformen, lagt op til en revision af Handleplaner for øget gennemførelse. Udvalget arbejder derfor på at udvikle et forslag til en model for en revision af handleplanerne. Forslaget tager afsæt i, at handleplanerne skal knytte an til kvalitetsindikatorerne og have fokus på resultater frem for processer.
Forslaget bliver præsenteret for Undervisningsministeriet den 10. september 2014. 

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K